3. 10. 2013

Skanska pokračuje ve výstavbě Milíčovského háje

Dne 20. září 2013 bylo zrušeno předběžné opatření České inspekce životního prostředí, na základě kterého byly dočasně pozastaveny venkovní stavební práce na okolních pozemcích bytových domů projektu Milíčovský háj. Developer – společnost Skanska Reality – nyní činí všechny potřebné kroky k tomu, aby byly rozestavěné bytové domy zkolaudovány podle původního plánu.

Předběžné opatření, jímž byly pozastaveny venkovní práce, bylo vydáno na základě tvrzení, že v lokalitě jsou výstavbou ohroženy některé živočišné druhy (čolek, kuňka ohnivá). Podle ministerstva životního prostředí, ale dotčené stavební pozemky nejsou vhodnými biotopy pro tyto živočichy a tito na nich ani nežijí. To potvrdila i kontrolní prohlídka České inspekce životního prostředí.