21. 5. 2020

Soutěž na podobu okolí sídla IPR

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) vypíše soutěž na novou podobu okolí svých budov v areálu Emauz. V příštím roce pak vybere firmu, která provede rekonstrukci budov.

Rekonstruovány a zpřístupněny budou historické schody do Podskalí, do ulice Pod Slovany. Areál bude propojen s opravenými zahradami Emauzského opatství, vzniknou rekreační a pobytové plochy, bude upravena síť cest a z areálu zmizí auta. Vznikne nový orientační systém, lavičky, koše a osvětlení.

Ve špatném stavu jsou všechny tři budovy areálu, tzv. Pragerovy ‚kostky‘. Týká se to například použitého závěsného konstrukčního systému, který ani nevyhovuje dnešním normám. Kromě toho, že budou budovy opraveny, vznikne nový systém hospodaření s dešťovou vodou a střechy budou zelené. Na některých z nich budou zpřístupněny střešní terasy. To by se mělo týkat zejména budovy Centra architektury a městského plánování (CAMP). Budovy byly postaveny na konci 60. let ve stylu takzvaného brutalismu, jejich autorem je architekt Karel Prager.

 

ČTK