9. 4. 2014

Společnosti Ekospol, Skanska Reality a Trigema uzavřely „statistickou“ dohodu

Developerské společnosti Skanska Reality, Ekospol a Trigema se dohodli na pravidelných schůzkách, které budou sloužit ke konzultacím, porovnání a případné korekci statistických údajů o vývoji pražského trhu s bytovými novostavbami. Tisková zpráva společnosti Skanska Reality konstatuje, že „každá z uvedených společností bude nyní uvádět tyto informace ve vzájemné shodě“.

Až dosud tyto tři firmy vydávaly své analýzy bytového trhu a data týkající se jeho aktuálních trendů samostatně – skutečností ovšem je, že některé jejich výstupy se v zásadě příliš nelišily, např. údaje o prodeji vykazují rozdíly v řádu desítek kusů. Naproti tomu diference ve výpočtu nabídkových cen budou přetrvávat, každá společnost má totiž pro tyto účely vlastní metodologii, kterou do budoucna nebudou měnit (hlavní rozdíl spočívá v zápočtu, resp. „nezápočtu“ ploch teras a balkonů do celkové výměry bytu). Dohodu uzavřeli Naďa Ptáčková za Skanska Reality, Evžen Korec za Ekospol a Marcel Soural za Trigemu.

Signatáři „statistické“ dohody jsou víceméně jediní, kdo pražský trh bytových novostaveb monitorují, nepravidelně podobné statistiky publikuje už jen Crestyl. Podrobné statistické údaje o bytovém trhu samozřejmě vydává ČSÚ, problém je ovšem jednak s jejich slabou aktuálností, jednak v příliš obecném záběru jeho statistik, z nich lze čísla o developerské rezidenční výstavbě excerpovat jen obtížně.

Zcela scházejí statistiky o komerční výstavbě bytů v regionech. Do loňského jara je alespoň v Ostravě, Brně a Liberci monitorovala Skanska, ale pro slabou perspektivnost těchto trhů tato statistická šetření ukončila. Na sklonku minulého roku ale oznámila záměr monitorovat situaci v krajích společnost Trigema.

(Statistiky o vývoji komerční bytové výstavby v Praze budou hlavním bodem programu kulatého stolu společnosti Trigema a Stavebního fóra, který se pod názvem „Byty – nová léta hojnosti?“ bude konat ve středu 23. dubna v prostorách ERA Svět, Jungmannovo náměstí 6, Praha 1.Více informaci na http://www.sta­vebni-forum.cz/…ojnos­ti.html.)