5. 6. 2020

SR: diskuse o stavební legislativě

Nejen v ČR probíhá vzrušená debata o novém stavebním zákonu, jehož současné podobě řada odborníků připisuje nedostatek bytů. Hodně podobná diskuse probíhá i ve Slovenské republice. Nedávno se do ní zapojil i Inštitút urbánneho rozvoja (IUR). Ten upozorňuje především na to, že ceny bydlení u našich východních sousedů dlouhodobě rostou, a to rychleji než příjmy obyvatelstva.

Slovenská výstavba se řídí stavebním zákonem z roku 1976, tedy z dob socialismu. Více než čtyři dekády starý zákon by však samozřejmě v dnešní době již neobstál, a tak se na něj časem nabalily desítky novel a vyhlášek. Výsledkem tohoto vývoje jsou celkem pochopitelně zmatek a nejasnosti.

Institut upozorňuje na to, že pomalé a komplikované povolovací procesy se promítají do cen bydlení. Někdy jde ze strany státu až o absurdní požadavky, např. nutnost získat stanovisko leteckého úřadu k výstavbě studny.

Výkonný ředitel IUR Juraj Suchánek volá v zájmu větší dostupnosti bydlení po změně existujícího zákona či vypracování nové legislativy. Je v tom zajedno i se slovenskou vládou, která ve svém programovém prohlášení deklarovala záměr přijmout nový stavebný zákon ještě během tohoto roku.

SF/tk