6. 3. 2020

Stát snížil počet bezprizorních nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil počet tzv. bezprizorních nemovitostí, tedy objektů zapsaných na neexistující státní podniky, z 25 557 na 11 462. Od doby spuštění projektu Mapa majetku státu v polovině roku 2015 do konce loňského roku počet neexistujících a likvidovaných státních firem v katastru nemovitostí klesl o 61 % na 533. Úřad prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, úřad ohlásí nemovitosti v souladu se zákonem za své vlastnictví. Následně pak ÚZSVM může převést nemovitosti na jiné subjekty.

Projekt Mapa majetku státu ukázal, že ke konci loňského roku bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 007 subjektů hospodařících s 1,52 milionu státních nemovitostí. Jde o 1,48 milionu pozemků, 41 096 staveb a 800 jednotek. Nejvíce nemovitostí státu spravuje Státní pozemkový úřad (480 045 nemovitostí). Druhý nejvyšší počet nemovitostí je evidován na Lesy ČR (476 316 nemovitostí), když třetí jsou státní podniky Povodí, které mají dohromady 145 371 nemovitostí. Samotný ÚZSVM je na čtvrtém místě se 100 110 nemovitostmi.

ČTK