12. 8. 2014

Stavaři odmítají chystané změny v procesu EIA

Připravovaná změna zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, takzvaný proces EIA, neúměrně prodlouží přípravu velkých staveb a některé dokonce zastaví. Představitelé Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) doufají, že vláda ještě obsah novely zváží. Stavařům se nepodařilo prosadit spojení řízení o posuzování vlivů se stavebním řízením. „Procesy EIA naopak prochází všemi fázemi povolovacího procesu, a to nejen ve fázi územního plánování, územního rozhodování a stavebního povolení, ale nově přecházejí dokonce i do případných změn rozestavěných staveb před jejich dokončením,“ upozornil ředitel sekce legislativně-právní SPS Pavel Novák. V každé fázi se opětovně ověřují předchozí postupy a celkové řízení se tak podle vedení SPS tím enormně protahuje. Představitelé stavebních firem také poukazují na rozšíření okruhu těch, kteří se ke stavbám budou moci vyjadřovat. Novela totiž ruší takzvanou místní příslušnost, tedy podmínku, že konkrétní veřejnost musí být daným stavebním záměrem přímo dotčena. „Například 200 lidí z Ostravy, jejichž podpisy navíc nemusí být ověřeny, může podat námitku proti stavbě nákupního centra v Karlových Varech. Připomínky přitom nemusí mít žádnou odbornou úroveň, mohou být v podstatě jakékoliv,“ doplnil Pavel Novák s tím, že úřady se jimi přesto budou muset zabývat. Pokud úřady námitkám nevyhoví, může se proti tomu stěžovatel odvolat. Když ani s tím neuspěje, má možnost požádat o soudní přezkum. „To může učinit opakovaně i ze stejných důvodů a protože soudy budou mít stanovenu 90-denní lhůtu na rozhodnutí, prodlouží se celý proces minimálně o měsíce,“ řekl P. Novák. Podání žaloby má automaticky odkladný účinek, takže do konečného rozhodnutí soudu se nesmí stavět, doplnil. Generální ředitel svazu Miloslav Mašek navíc tvrdí, že tím stát dává větší prostor lobbistickým skupinám, které se snaží stavby zarazit či alespoň výrazně zpomalit. „Nová pravidla EIA otvírají prostor pro korupci, když stačí jen 200 neověřených podpisů,“ uvedl. Prezident SPS Václav Matyáš zdůraznil, že svaz nechce bojovat proti oprávněným požadavkům dotčené veřejnosti, pouze volá po nastavení jasných pravidel. Změna zákona podle Matyáše neovlivní jen soukromé investice, ale i velké infrastrukturní stavby placené z veřejných zdrojů, které vždy vzbudí nejvíce protestů. Svaz proto navrhuje, aby stát stavby prováděné ve veřejném zájmu, jako jsou například dálnice či protipovodňová opatření, v případě neúměrných průtahů řešil vlastním zákonem. Ministerstvo životního prostředí připravuje „malou“ novelu zákona o EIA, která má platit už od 1. ledna 2015. Reaguje tím na výtky Evropské komise, že zákon v nynější podobě není v souladu s evropskou legislativou. Kromě toho resort připravuje i „velkou“ novelu zákona, jež by měla vstoupit v platnost o rok později. Stavaři doufají, že druhá změna vyřeší jejich připomínky a zkrátí přípravu velkých staveb. Ta nyní trvá 10 až 15 let.