26. 8. 2015

Stavaři si stěžují na nízkou kvalitu projektové dokumentace

Stavaři kritizují kvalitu projektové dokumentace, která se zhoršila hlavně u investorů z veřejné správy. Čtyři z deseti projektů musely firmy kvůli závažným nedostatkům přepracovat a kvůli tomu vzrostly náklady na výstavbu až o pětinu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví zpracované společnostmi CEEC Research.

Aktuálně hodnotí kvalitu projektové dokumentace ředitelé stavebních firem jako podprůměrnou. Podle třetiny (32 %) z nich se oproti předchozím rokům ještě zhoršila. Mírně nadpoloviční většina (55 %) firem hodnotí kvalitu výstupů projektových firem za stejné jako doposud. Jen každá desátá (13 %) stavební společnost si pochvaluje vyšší jakost projektů. Předanou projektovou dokumentaci bylo nutné kvůli výrazným nedostatkům opravit až ve čtyřech z deseti případů (39 %). Tyto opravy sebou v průměru nesly až 18% navýšení nákladů celé výstavby a bylo nutné je vynaložit tak, aby výsledné dílo bylo navzdory špatné projektové dokumentaci postaveno jako uživatelsky bezproblémové. O rok dříve se tyto vícenáklady pohybovaly kolem 12 %. „Výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, kde nejlevnější vyhrává, se stejnou měrou odehrávají na projekčním trhu. Výsledkem je, že v projektové dokumentaci je opravdu to nejnutnější. Pak se snadno stane, že chybí detaily, a to pak muže vest k řadě nepřesností,“ uvedl marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Robert Mikeš. Provozní ředitel společnosti Schindler Vladimír Steiner viní ze současného stavu hlavně investory: „Ti netlačí dostatečně na projektanty, aby podle jejich odevzdané práce bylo možno i projekty realizovat. Soutěžení na nejnižší cenu se logicky neustále projevuje v kvalitě výstupů.“