19. 11. 2019

Stavebnictví se neobejde bez zahraničních pracovníků

Zahraniční pracovníky využívají dvě třetiny stavebních firem v Česku. U těchto společností tvoří v průměru 16 % zaměstnanců. Nejvíce jich je z východní Evropy a Asie, konkrétně z Turecka, a to kvůli snazšímu vyřízení pracovního povolení, naopak klesá podíl Ukrajinců. Jak vyplývá z průzkumu společnosti CEEC Research, podíl těch, které zahraniční pracovníky využívají, zůstává zhruba stejný jako před dvěma lety.

„Stavební trh trpí nedostatkem pracovní síly. Domácí pracovní trh by na to měl reagovat. Jistou dobu samozřejmě trvá, než se zahraniční pracovníci ve stavebnictví zaučí. Na druhou stranu, pokud není mezi Čechy o tuto profesi až takový zájem, je to jedna z cest, jak současnou situaci zlepšit,“ uvedl předseda představenstva společnosti Trigema Building Petr Bělina. Podle průzkumu mají stavební firmy v Česku vytíženy své kapacity na 95 %  a zakázky mají zajištěné v průměru na deset měsíců dopředu.

Ředitelé stavebních společností dále uvedli, že zahraniční dělníci mají v porovnání s českými nižší počet dní pracovní neschopnosti. Jako přínos vnímají také respektování autority nadřízeného pracovníka, nižší mzdovou náročnost nebo ochotu učit se novým věcem. Za negativum považují horší zapojení zahraničních pracovníků do kolektivu. Téměř polovina zahraničních pracovníků zůstává u firem déle než tři roky. Naopak desetina skončí do uplynutí zkušební doby.

ČTK