20. 12. 2019

SŽDC získala územní rozhodnutí

Správa železnic získala od stavebních úřadů územní rozhodnutí k dalšímu úseku připravované trati na letiště, a to mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Bubny. Informovala o tom dnes Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Nyní je rozestavěný jeden úsek, k dalším dvěma má organizace územní rozhodnutí. Celá trať by měla být zprovozněna do roku 2028.

Na připravované trati k letišti se zatím pracuje pouze na rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Měla by skončit na začátku června příštího roku. V listopadu správa železnic získala územní rozhodnutí pro úsek mezi Kladnem a kladenskou částí Ostrovec, V současnosti SŽDC připravuje dokumentaci ke stavebnímu povolení, úsek by měl být hotový v roce 2023. Nyní tak přibyla další část s územním rozhodnutím. Podle dřívějších informací úspěšně pokračují povolovací procesy také u části Praha Ruzyně – Kladno.

Modernizace trati z pražských Bubnů k Výstavišti zahrnuje doplnění druhé koleje, elektrifikaci úseku, modernizaci bubenské stanice a zřízení nové zastávky u Výstaviště.

Stanice v Bubnech se podle správy železnic přemístí jižněji, bude hned za Negrelliho viaduktem. Stanice, odkud se bude jezdit ve směru na Kladno a Kralupy nad Vltavou, bude mít čtyři koleje a tři nástupiště. Přístup na ně bude možný jak z jižní strany od stávajícího vestibulu stanice metra linky C Vltavská a ze zastávky tramvaje na Bubenském nábřeží, tak od severu z nového centrálního náměstí s druhým budoucím vestibulem stanice metra. Odbavovací prostory pro cestující budou umístěny v podchodech pod kolejemi. Kolejiště bude vyvýšeno nad okolní terén a vedeno po několika mostních estakádách, které překročí jak nové centrální náměstí, tak křižující ulice od Bubenské po třídu Dukelských hrdinů. Prostor může být v budoucnu využit k obchodním účelům. Nová zastávka u Výstaviště by měla vzniknout východně od ulice Dukelských hrdinů, v blízkosti pražského Výstaviště a Královské obory.

Železnice by tak v tomto úseku měla vést po estakádě. Podle SŽDC bude mezi hlavní přínosy trasy patřit přímé napojení trati s metrem, dále uvolnění území v Bubnech k novému urbanistickému rozvoji, zlepšení dostupnosti parku Stromovka a zrušení železničního přejezdu.

Kompletní úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle odhadu SŽDC měla vyjít na zhruba 31 miliard korun. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech.

ČTK