18. 5. 2016

TOP stavaři: Strabag, Colas, Skanska

Cenu TOP Stavební firma za rok 2015, kterou organizuje společnost CEEC Research, letos obhájil Strabag. V soutěži hodnotí veřejní zadavatelé vybrané stavební firmy podle kvality, dodržení lhůty a dohodnuté ceny. Druhé místo obsadil Colas, třetí byla Skanska. Letos se konal čtvrtý ročník soutěže, do které se nelze přihlašovat, CEEC Research nominuje automaticky 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce podle počtu provedených veřejných zakázek. V porotě jsou představitelé veřejných investorů, kteří zakázky stavebním společnostem zadávají. Letos stavaře hodnotilo 371 investorů.