6. 3. 2020

Velké stavební investice má urychlit zvláštní úřad

Nový zvláštní úřad s týmem odborníků urychlí velké stavební investice státu typu dálnic nebo energetické infrastruktury. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) po schůzce s velkými investory řekla, že s takovým orgánem počítá připravovaný stavební zákon.

Dnes se běžně stává, že velkou stavbu celonárodního významu řeší malý stavební úřad, který se s podobně velkým projektem do té doby neměl šanci vůbec setkat.

Typickým příkladem může být podle K. Dostálové pražský okruh, který má na starosti stavební úřad v Uhříněvsi: „Já se snad ani nemohu zlobit na úřednici tohoto úřadu, že se spletla při obesílání účastníků řízení a musí se opakovat veřejné projednání, což přinese další zdržení stavby. Úřednice tohoto malého stavebního úřadu nemá a ani nemůže mít dostatek zkušeností se stavbou za deset miliard.“

Jeden z účastníků schůzky, generální ředitel ČEZ a první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Daniel Beneš, uvedl, že za problém současného stavebního zákona považuje množství stavebních úřadů a dotčených orgánů a absenci jejich vzájemné koordinace a komunikace. Jako příklad uvedl snahu ČEZ, který pro zahájení procesu EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) pro nový jaderný blok v Dukovanech potřeboval získat vyjádření z hlediska územního plánu. Podle ředitele to trvalo více než rok.

Kromě ČEZ se dnešního jednání účastnily také další firmy, mimo jiné ČEPS, Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic.

ČTK