18. 3. 2011

Veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov

V pondělí 28.3.2011 od 13,30 do 17,30 hod. se v žižkovském kině Aero uskuteční veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov. Debatu bude moderovat Jakub Železný.

Hlavními body programu diskuse jsou Historie, dopravní řešení a širší vztahy Nákladového nádraží Žižkov a Urbanismus, developerské projekty, využití budov Nákladového nádraží Žižkov.

Účast v diskusi potvrdili: Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu Sekyra Group, a.s. Ing. arch. Jan Aulík, vedoucí ateliéru na FA ČVUT PhDr. Richard Biegel PhD., jednatel Klubu za starou Prahu, ÚDU FF UK Ing. arch. Otto Dvořák, Discovery a.s PhDr. Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT Ing. Vladislava Hujová, starostka Městské části Praha 3 Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury Ing. Milan Matzenauer, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku ČD Ing. arch. Petr Preininger, urbanista, specialista na dopravní řešení Ing. arch. Jan Sedlák, urbanista, vedoucí ateliéru na FA ČVUT Prof. Rostislav Švácha, historik architektury, Ústav dějin umění AV ČR, AVU, FF UP zástupce Útvaru rozvoje hl. města Prahy

Součástí akce je i výstava věnovaná Nákladovému nádraží Žižkov, která bude probíhat od 27. 3. v kavárně kina Aero. Budou zde mimo jiné vystaveny developerské projekty a práce studentů na téma využití Nákladového nádraží Žižkov.

Veřejnou diskusi pořádá Občanské sdružení Tady není developerovo. Registrace: Tomáš Mikeska, mob. 777 012 248, e-mail: t.mikeska@ied.cz