21. 6. 2011

Veřejný prostor na Křižovatkách architektury

„Konečně nás zase začal zajímat veřejný prostor. Začínáme vzpomínat, jaké funkce v minulosti míval a jaké funkce jsou z toho zajímavé a potřebné pro nás i dnes. Začínáme si pro sebe určovat, co od města, od jeho veřejného prostoru očekáváme – a zjišťujeme, že je toho hodně!“ – říká Radomíra Sedláková, naše přední odbornice na současné dějiny architektury a také předsedkyně programové rady konference Křižovatky architektury. Její letošní už III. ročník, který proběhne 15. září v NTK, bude věnován právě problematice veřejného prostoru, což signalizuje i letošní motto konference: „Veřejný prostor – architektura – investor – obec“.

Organizátoři – společnost ABF – letos mají ambici programem překročit oborové hranice architektury směrem k její praktické realizaci ve městech a obcích, kde se na ní významnou měrou podílejí zadavatelé a investoři jak z veřejnoprávní, tak soukromé sféry. Tomuto záměru také odpovídá tematické zaměření tří hlavních bloků programu. V prvním z nich půjde především o prezentace zdařilých projektů architektonických i urbanistických (např. pěší zóna v Chebu atelieru A69 nebo vytvoření nového lokálního centra Černošic z dílny Šafer Hájek architekti). Mezi nimi značnou pozornost nepochybně upoutá vystoupení bývalého a současného starosty Litomyšle, která budou mapovat vzájemné vztahy a souvislosti na ose město – městský architekt – investor – veřejný prostor.

V druhém bloku se přednášející zaměří na problematiku územního plánování, majetkoprávní přípravu investičních projektů a obvykle komplikovanými vztahy mezi obcemi a developery. V III. bloku se v prezentaci dvou velkých pražských projektů (BB Centrum, Prague River City) přednášející pokusí účastníkům konference přiblížit problémy ve sféře „developerský záměr – veřejný prostor“ a na příkladu přípravy revitalizace nákladového nádraží Žižkov zase vztahy mezi soukromým investorem a širokou veřejností.

Stručně řečeno slovy R. Sedlákové: „Aktivit, které se věnují veřejnému prostoru, dnes přibývá. Konference Křižovatky architektury se pokusí představit ty, které mohou být inspirativní, ty, které mohou poukázat na problémy, s nimiž se každý, kdo chce s veřejným prostorem ve městě zacházet, potká: tedy problémy architektonické, infrastrukturní (včetně dopravních), problémy „lidských zdrojů“ a stejně tak problémy právní.“ Těmi, koho chce letos ABF a konference oslovit, tedy nejsou jen architekti a urbanisté, ale také představitelé samosprávy i investoři veřejnoprávní či privátní.

III. ročník konference Křižovatky architektury – „Veřejný prostor – architektura – investor – obec“ se bude konat 15. září 2011, v 9.00 – 16.00 hod., v Národní technické knihovně (Ballingův sál) v Praze 6, Technická 6. Na konferenci navazuje přednáška architekta Martina Rajniše na téma přirozená architektura téhož dne v 19,00, rovněž v Ballingově sále. Současně s konferencí ve foyer NTK probíhá i výstava prací finalistů soutěže Young Architect Award 2011 (12. – 17.9.). Více informací na webu konference.