24. 6. 2019

Vláda dnes projedná věcný záměr stavebního zákona

Věcný záměr stavebního zákona, jehož hlavním cílem je zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, projedná dnes vláda. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které zákon předkládá, by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.

Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by také vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Důležitou součástí je podle MMR také digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů.

Harmonogram počítá s tím, že paragrafové znění nového stavebního zákona by mělo být vypracováno do konce října letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh zákona schválit do konce června 2020. Po projednání oběma komorami Parlamentu by ho měl v listopadu 2020 schválit prezident. Platný by měl být od roku 2021. Podle některých odborníků není takový plán reálný.

Kromě nového stavebního zákona připravuje MMR novelu zákona stávajícího, která zavádí takzvanou fikci souhlasu. Pro povolení stavby je dnes nutné závazné stanovisko desítek institucí a nová úprava by měla zabránit tomu, aby se povolování stavby zarazilo na liknavém přístupu některé z nich. Podle návrhu by po uplynutí třicetidenní lhůty (ve složitějších případech 60 dní) povolení nevydával úředník, ale kladné stanovisko by vygeneroval automaticky počítač.

ČTK