23. 9. 2016

Vládní legislativci schválili záměr pravidel pro stavební výrobky

Sjednotit do jednoho zákona podmínky pro navrhování a prodej stavebních výrobků má nový předpis, jehož věcný záměr schválila Legislativní rada vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh zdůvodnilo tím, že současný systém několika právních předpisů pro oblast stavebních výrobků je složitý a pro podnikatele mnohdy nepřehledný a těžko aplikovatelný.

„Liší se například podmínky při uvádění harmonizovaných a neharmonizovaných stavebních výrobků na trh, pro některé skupiny výrobků nejsou stanoveny povinně deklarované vlastnosti pro jejich použití do staveb v ČR, nejsou definovány požadované úrovně a třídy těchto vlastností,“ uvedlo ministerstvo. Existující požadavky podle něj jsou roztříštěné v mnoha předpisech a proto obtížně dohledatelné. Projektanti a zhotovitelé staveb nemají proto často dostatek informací nezbytných pro výběr optimálního stavebního výrobku a jeho použití v konkrétní stavbě. Neexistuje možnost kontroly nad výrobky dodávanými přímo na stavbu.

Proto mají být novým zákonem pro navrhování a použití stavebních výrobků stanoveny požadované deklarované charakteristiky skupin výrobků a specifikovány požadované technické úrovně a třídy vlastností. Pro zajištění kontroly dodávání stavebních výrobků přímo na stavbu předpokládá návrh rozšíření kompetencí České obchodní inspekce.