2. 3. 2020

Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 1/2020

Krajiny logistiky

Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák

Za poslední čtyři roky se u nás celková plocha skladů zdvojnásobila. Česko má strategickou polohu v těsné blízkosti jednoho z nejbohatších regionů, nabízí však levnější pozemky, nižší stavební náklady, dostupnou, ale méně sociálně chráněnou pracovní sílu, stabilní, ale slabé regulační nástroje – ideální podmínky pro vznik dalších a dalších logistických center. Kromě už ustáleného spojení Česko – montovna Evropy můžeme mluvit o naší zemi také jako o jejím pomyslném překladišti.

Logistické parky, areály obrovských hal, které každý z nás mimoděk vídá cestou k jiným cílům a často míjí bez většího zájmu, nejsou ničím jiným než odrazem současné ekonomiky a kultury. Jako takové nemohou být jednoduše odsouzeny ani „vyřešeny“. Na následujících stránkách se pokoušíme zachytit kontext tohoto fenoménu, který tak radikálně proměňuje současnou krajinu. Věříme, že architektura jako disciplína, která skládá sklady dohromady, je rovněž může podrobit kritickému rozkladu. Na jedné straně logistiku v prostoru reprezentují banální materialita, forma a přízemnost stavebních a plánovacích procesů, na straně druhé abstraktní planetární řetězce, technologické utopie a robotizace. Obě roviny jsme se snažili v rámci tohoto čísla přiblížit, a poskytnout tak čtenářům poměrně kritickou skicu obrazu krajin logistiky.

Pojmenování tohoto čísla vychází z názvu výstavy, která proběhla minulý rok v pražské Galerii VI PER. V návaznosti na ni jsme připravili česko-anglickou publikaci Ocelová města: architektura logistiky ve střední a východní Evropě, která vyjde letos v březnu. Kromě nás do ní přispěla řada českých i světových autorů, a to nejen architektů.

ERA 21