23. 4. 2019

Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 2/2019

Mezigenerační dialog

Zuzana Morávková

Když jsme před třemi lety připravovali téma Stavět ve městě (ERA21 #02/2016), začínala jsem editorial slovy Ivana Kolečka, že přijede-li do města a vidí jeřáby, je to pro něj znamení, že jsou tam potřeba architekti. Slovy pana profesora si, s dovolením, vypomůžu i nyní. Ivan Koleček dlouhá léta působil na brněnské fakultě architektury a dodnes organizuje workshopy pro své bývalé studenty. Vždycky říká, že si spoluprací s mladými lidmi doplňuje energii, ale ta výměna samozřejmě probíhá oboustranně.

Mezigenerační výměna, chcete-li dialog, se stala námětem tohoto čísla, ve kterém jsme nechali promluvit představitele různých generací – od skutečných doyenů české architektury až po nejmladší tvůrce, kteří teprve nedávno dokončili své první realizace. Ke společné debatě se tak sešli čtyři zástupci tří generací architektů,
kteří svou kariéru začínali v uplynulých třech desetiletích. (Jak trefně v diskuzi na str. 16–21 podotkl Michal Kohout, před rokem 1989 u nás k žádné takové výměně, snad s výjimkou SIALu, nedocházelo, neboť celé 20. století se neslo ve znamení „vymetání“ předchozích generací.) K rozhovoru zasedli také členky a členové rodinných klanů, kde se architektura předává z generace na generaci – Šrámkových, resp. Hlaváčkových, a Lasovských.

Dále jsme se věnovali především konkrétním výstupům architektonické praxe. Zaměřili jsme se na mladé tvůrce; věkovou hranici jsme po širším průzkumu stanovili na 35 let, neboť do té doby – slovy první dámy české architektury – architekti stavějí jenom „budky“. Vybírali jsme stavby různých velikostí a funkčních náplní od rodinných domů, mateřské školy, základní školy, hospody, technologického dvora přes úpravy veřejného prostranství až po rodinnou kapli či experimentální dočasný objekt, které nás zavedou do Třebíče, Božic, Stříbra, Nezamyslic, Máslovic, Českých Budějovic, Prostřední Bečvy, Sedlčan i do Brna. Prezentace jednotlivých staveb doplňuje vždy komentář o (minimálně jednu) generaci staršího a zkušenějšího kolegy, přičemž valnou většinu staveb jsme s autory a recenzenty navštívili osobně.

ERA 21