13. 3. 2017

Výstavba: vedou kanceláře a obchody

Celková plocha nových nebytových budov, které byly v Česku postaveny v posledních deseti letech, podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla plochy 12 milionů metrů čtverečních. To zhruba odpovídá rozloze 190 spartakiádních stadionů v Praze na Strahově. Celkem bylo u nís v období 2006 – 2016 dokončeno 13 500 nových staveb, investiční náklady na jejich výstavbu dosáhly 221 mld. Kč.

„Počet dokončených nebytových budov raketově vzrostl v roce 2007, pak mírně poklesl a nakonec se ustálil na úrovni kolem 1 350 ročně. Vývoj investičních nákladů i rozloha podlahové plochy naopak značně kolísaly, což souvisí s faktem, že do nebytových budov se započítávají například i chatky a garáže,“ uvedla Silvie Lukavcová z ČSÚ.

Nejvíce budov, zhruba 6 000, se postavilo v kategorii „hotely a obdobné budovy“. Velikost podlahové plochy ani investiční náklady však zdaleka největší nebyly. „Je to tím, že do této kategorie patří také malé chaty, které početně převládají,“ doplnila Lukavcová. Podlahová plocha i celkové investiční náklady dosáhly zhruba 7 % z celkové rozlohy, respektive částky.

Nejvíce peněz investoři vložili do administrativních budov a budov pro obchod, shodně po 23 %. Administrativní budovy byly nejvyšší ze všech staveb, v průměru měly více než tři podlaží. Největší podíl podlahové plochy měly budovy pro průmysl a skladování, zhruba třetinu.

Nebytové budovy se podle ČSÚ třídí do sedmi kategorií. Podle Lukavcové je nejsložitější kategorie „Ostatní nebytové budovy“, protože sem patří například budovy pro zemědělství a zemědělskou produkci, věznice, kostely, kapličky, ale i multifunkční budovy. Za uplynulé desetiletí jich bylo dokončeno 1 157 a proinvestovalo se na nich 14 mld. Kč.

Výstavba nebytových budov

(ČR, 2006 – 2016, v %)

Kategorie Hodnota Počet Plocha
Administrativní 23 5 17
Pro obchod 23 13 25
Pro průmysl a skladování 21 11 32
Pro kulturu a vzdělávání 18 6 11
Hotely a obdobné budovy 7 44 7
Pro dopravu a telekomunikace 2 12 2
Nebytové ostatní 6 9 6

Zdroj: ČSÚ

SF/pb