10. 3. 2011

Young Architect Award 2011 – Mladí architekti a veřejný prostor

Vyprovokovat laickou i odbornou veřejnost k diskusi na téma, jak architektura ovlivňuje a přispívá k lepšímu životu společnosti a dát prostor mladé generaci architektů, to jsou hlavní cíle již třetího ročníku soutěžní přehlídky prací mladých architektů do 33 let – Young Architect Award (YAA). Letošní ročník byl oficiálně zahájen 9. března 2011 na Technické univerzitě v Liberci, kde proběhla vernisáž výstavy soutěžní přehlídky a představení základních parametrů soutěže. Nosným tématem závazným pro všechny přihlášené práce se stane “veřejný prostor”, ať už městský, příměstský či život společnosti tímto prostorem ovlivněný. Pořadatelé soutěže úzce spolupracují s fakultami architektury i se zástupci měst, proto pokud studenti promítnou témata jako například řeka, náplavky, jezero, přehrada, městská krajina, sídliště, městské satelity nebo nový development, do své semestrální práce, mohou svůj návrh obratem přihlásit také do soutěže Young Architect Award. Díky zapojení magistrátů krajských měst získají mladí architekti navíc jedinečnou příležitost prezentovat veřejnosti soutěžní práce s regionální tématikou přímo v daném městě.

„Za první republiky patřila česká architektura mezi světovou špičku. Později však došlo k úpadku, který trvá dodnes. Pokud s tím budeme chtít něco udělat a dostat se zpět mezi elitu, musíme svou pozornost upírat právě k mladé generaci architektů,“ říká patron soutěže Martin Rajniš z ateliéru e-MRAK. „Na mých přednáškách se setkávám se zájmem mladých lidí o přirozenou architekturu vycházející ze zákonitostí přírody. Věřím proto, že se jejich vztah k přírodě i elementárním principům architektury promítne také do soutěžních prací,“ dodává tento uznávaný architekt, který se ve svých pracích nechává inspirovat přírodou i elementárními principy architektury. S podobnými nadějemi se k mladé generaci obrací i další porotci soutěže z akademické i komerční sféry – Jakub Cigler (Cigler Marani Architects), Petr Hrůša (Ateliér Brno), Jan Jehlík (FA ČVUT v Praze), Pavel Jura (FA VUT v Brně), Radek Suchánek (FUA TU v Liberci) a Tomáš Bezpalec, (ČKA), Josef Pechar (Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových).

Zaměřeno na to nejlepší

Odborná porota vybere nejlepší práce v soutěžních kategoriích „ideová studie a školní práce“ a „projekty a realizace“. Na vítěze jednotlivých kategorií čeká finanční odměna, věcné ceny, nově ve spolupráci s ČSA i „výlet za architekturou“ do některé z evropských metropolí, ale především výrazný prostor pro prezentaci práce odborné i laické veřejnosti. Pro budoucí kariéru mladých architektů může být stěžejní, pokud se jejich návrhy dostanou do širšího povědomí veřejnosti. Proto i letos organizátoři počítají se silnou podporou mediálních partnerů. K nominovaným projektům se opět bude moci vyjádřit prostřednictvím internetového hlasování také široká veřejnost.

Některé loňské práce zaznamenaly zvýšený zájem ze strany zástupců samosprávy daného regionu, kterého se návrh týkal. S nejzajímavějšími projekty s regionální tématikou se proto letos bude moci veřejnost seznámit přímo ve výstavních prostorách jednotlivých měst. Organizátoři YAA tak očekávají, že se nad regionálními projekty otevře diskuze, do které se zapojí veřejnost i magistráty měst. „Náš návrh přihlášený do Young Architect Award 2010 byl zpracován v ideové rovině pro výstavu Městské zásahy 2010. Zástupci Prahy 6 nás poté oslovili k rozpracování návrhu do podrobnější podoby. Ocenění v soutěži YAA dává návrhu Visutého parku nad ústím tunelu Blanka další šanci,“ říká o jednom z loňských vítězných projektů jeho spoluautor Štěpán Valouch (ov-a/opočenský valouch architekti).

Harmonogram soutěže: 9. 3. 2011 Vyhlášení 3. ročníku soutěže Young Architect Award 7. 7. 2011 Uzávěrka přihlášek 25. 8. 2011 Jednání odborné poroty 26. 8. 2011 Vyhlášení nominací 21. 9. 2011 Slavnostní vyhlášení výsledků

Spolupracující školy: FA a Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, FA STU Bratislava

Soutěž se koná pod záštitou České komory architektů, ČVUT v Praze, VUT v Brně, TU v Liberci, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava, MŠMT, MK, MMR, MPO, MŽP, ČKAIT, Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu města Brna, Magistrátu města Ostravy a Magistrátu města Liberce.

Další informace najdete na www.yaa.cz