2. 4. 2015

Začíná platit novela zákona EIA

Veřejnost bude mít ode dneška větší vliv na proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA) – počítá s tím novela zákona, která 1. dubna nabyla účinnosti. Zejména developerské společnosti se ale obávají průtahů v územním řízení. Těm by mohla zabránit novela stavebního zákona, která zjednoduší povolování staveb. Začne platit ale nejdříve ve druhé polovině roku 2016.