25. 11. 2019

Zahájena stavba českého soběstačného domu

Projekt Český soběstačný dům, který už posbíral mnohá mezinárodní ocenění, vstupuje do realizační fáze. První dům, nezávislý na inženýrských sítích, se nyní začal stavět u Vyššího Brodu v jižních Čechách. Jeho jediným zdrojem elektřiny bude vlastní fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 10 kWp, doplněná lithium-fosfátovým bateriovým úložištěm GWL s kapacitou 20 kWh.

Autorem stavebního návrhu je architekt Vojtěch Lichý ze studia MLAA. V projektu architekti využili broušených cihel plněných izolační vatou, dřevo – hliníková okna s izolačními trojskly a fasádní systém s chytrou omítkou, když velká pozornost byla věnována izolacím. A stejně tak vodnímu hospodářství, jehož cílem je minimalizovat spotřebu pitné vody z vrtané studny na pozemku. Dešťová voda v podzemní nádrži o objemu 16 kubíků nahradí přibližně polovinu spotřeby pitné vody v porovnání s běžným domem. Odpadní vody budou čištěny biologickou čistírnou a dále budou vsakovány na pozemku, čímž se koloběh vody uzavře.

„Naším cílem bylo navrhnout malý, pokorný, poctivý domek s dlouhou životností. I proto jsme se rozhodli pro celokeramickou variantu. Vybrané cihly budou minimalizovat spotřebu energie a pomáhat udržovat tepelný komfort v zimě i v létě, navíc všechny prokazatelně pocházejí z České republiky. Tím největším oříškem je ale samozřejmě rozchodit dům komfortně bez přítomnosti inženýrských sítí,“ říká Pavel Podruh, zakladatel projektu.

Tým projektu kromě jiného také vyvíjí vlastní bateriové úložiště energie pro domácnosti, každým rokem pořádá studentskou architektonickou soutěž, spolupracuje také s Hypoteční bankou. Celý projekt je realizován bez dotací a v intencích myšlenky „opensource“ sdílení informací.

SF/pb