19. 1. 2012

Zájem investorů o střední Evropu roste

Investice na středoevropských realitních trzích (Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) podle údajů společnosti Cushman & Wakefield dosáhly hodnoty 6,1 mld. eur. To je více než dvojnásobek oproti 2,9 mld. eur investovaných ve střední Evropě v průběhu roku 2010. V čele regionu zůstává Polsko, Česká republika však zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí: ze 479 mil. eur v roce 2010 na 2,2 mld. v roce 2011. Na Slovensku byly v roce 2011 uzavřeny transakce v hodnotě 263 mil. eur oproti 53 mil. eur v předchozím roce. „Mimořádný výkon českého a slovenského trhu odráží, nakolik se zlepšuje vnímání těchto trhů mezi zahraničními investory. Svůj vliv má také neustále rostoucí počet domácích investorů. To vytváří vynikající startovní pozici pro další silný rok. Již dnes jsou v přípravě velké transakce, a pokud dojde k jejich uzavření, mohl by letošní celkový objem investic v České republice dosáhnout podobné částky jako v uplynulých dvanácti měsících. Rovněž očekáváme, že na trh bude proudit kapitál z nových zdrojů,“ říká James Chapman, vedoucí investičního týmu v C&W v Čechách a na Slovensku.

Co se jednotlivých segmentů trhu týká, převládaly investice do „retailu“, byť jejich podíl poklesl ze 49 % v roce 2010 na 40 % v roce 2011, investice do kancelářských nemovitostí se v roce 2011 udržely ve výši 37 % a investice do průmyslového segmentu v roce 2011 vzrostly z 8 % na 15 %.

V České republice připadalo na mezinárodní kupující celkem 76 % objemu všech transakcí. Zbývající 24% podíl tvoří domácí investoři.