9. 3. 2012

Žižkovské nádraží opět památkou, Sekyra Group se opět bude odvolávat

„Určitě podáme rozklad. Podle nás se poslední verdikt o nádraží stejně jako ty předchozí nevypořádal s naší hlavní námitkou – to je otázkou využitelnosti nádražní budovy v budoucnu,“ komentoval Leoš Anderle ze Sekyra Group rozhodnutí ministerstva kultury opět prohlásit funkcionalistickou budovu nákladového nádraží Žižkov za kulturní památku. Výkonná hlava developerské firmy, která prostřednictvím společného podniku s Českými drahami Žižkov Station Development, tak potvrdila nedávná slova Luďka Sekyry.

Spor o nádražní budovu tak trvá. Jeho novým prvkem je idea využít rozlehlé stavby jako filmový archív, jako takový ovšem neřeší celý problém. „My jsme o tom jednali už s předchozím vedením Národního filmového archívu. Ovšem tehdy byla řeč o jednotkách tisíců metrů, což s nejvyšší pravděpodobností trvá. Nádražní budova jenom v nadzemní části ovšem představuje plochu kolem 65 000 metrů čtverečních,“ komentuje tento záměr L. Anderle.

Nejen žižkovské nádraží bylo hlavním tématem včerejší konference „Pražská nádraží ne/využitá“, jejímž pandánem je stejnojmenná výstava v Galerii Jaroslava Fragnera. Mj. bylo z jejího průběhu poměrně jasně patrné, že Praha žádný konkrétní plán využití svých nádražních lokalit (ve svém úhrnu představují plochu 100 – 200 hektarů, většinou ve velmi atraktivních lokalitách metropole) dosud nemá, její rozpočet pro aktivní vstup do této problematiky neposkytuje víceméně žádný prostor a její možnosti ovlivnit budoucí rozvoj těchto území omezuje i skutečnost, že dotčené pozemky nejsou jejím vlastnictvím. Nijak nadějně nezněla ani slova Petra Žaludy, ředitele ČD, které vlastní a spravuje zhruba tisícovku nádražních budov: „Můžeme za památku prohlásit každé pěkné nádraží – a pak spadnou!“ Dnešní vedení pražské radnice by i přes řadu nepříznivých okolností neutěšenou situaci pražských nádraží, z nichž mnohé jsou cenným historickým dědictvím, chtělo posunout pozitivním směrem. Hlavním nástrojem by měl být nový územní plán, tzv. Metropolitní, i rozvojová agentura města, jejímž zárodkem je už dnes existující akciová společnost Rozvojové projekty Praha.

Foto: Jan Zikmund