9. 1. 2018

Změny ve vedení společnosti MS architekti

Společnost MS architekti k 1. lednu tohoto roku posílila svůj management. „Naše tematická a věcná agenda se v posledních letech značně rozšířila. Bude se nepochybně rozšiřovat i nadále, proto je logické přizpůsobit tomu organizační strukturu našeho holdingu, “ vysvětluje Michal Šourek, hlava společnosti MS architekti a šéf všech jeho organizačních součástí. Management tematicky orientovaných ateliérů, působících pod hlavičkou MS architekti, posílili Tomáš Filgas, Martin Studnička, Milan Ševčík a Alexandr Verner.

SF/pb