4. 4. 2017

Obchodní centra rozšiřují gastrozóny

Gastronomie hraje v českých obchodních centrech stále větší roli a rozloha restauračních prostor se v nich rok od roku zvětšuje. V současnosti zabírají v průměru 5 – 10 % celkové plochy obchodních center. A jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman&Wakefield, která má pod správou 14 obchodních center v České republice, u těch s velkou frekvencí návštěvníků a situovaných na dopravních uzlech to bývá – nebo brzy bude – ještě více.

Trendem doby v oblasti „retailové“ gastronomie je na jedné straně zvyšování kvantity, na druhé větší rozmanitost nabídky, tedy růst kvality. K zavedeným tradičním značkám sféry fast food se dnes přidávají nové, kladoucí důraz na autentičnost a původ produktů. Mnohá obchodní centra se těmto trendům rychle přizpůsobují a současně s rozšiřováním svých kapacitu pro stravování jejich nabídku či sortiment zpestřují. Například pražské Quadrio v tomto duchu letos promění celé své první patro, stejně tak expandovaly gastroslužby v nedávno rozšířeném Centru Chodov.

Cesta na západ

V západní Evropě tvoří restaurační prostory 15 – 20 % celkové plochy obchodních center. Vyšších úrovní přitom dosahují zejména jižní státy a také Velká Británie. Česko jde stejným směrem a podle odhadů společnosti Cushman&Wakefield tento podíl u nás poroste na standardních 10 – 15 %.

„Úspěšnost obchodních center, ale i celých městských lokalit je dnes více než dřív určena škálou kvalitního stravování. Posilování pozice tohoto segmentu v obchodních centrech je proto logické. Už nyní činí návštěvnost všech obchodních center v České republice jeden milion lidí denně a přepokládáme další průběžný nárůst,“ říká Jan Kotrbáček z Cushman&Wakefield.

Diverzifikace a redesign

V segmentu retailové gastronomie dochází i k podstatné diverzifikaci nabídky, která tak reaguje na poptávku stále náročnějších zákazníků a jejich měnící se životní styl. Vedle značek jako McDonald’s, Burger King, KFC, Starbucks nebo CostaCoffee a „filiálek“ nejrůznějších mezinárodních kuchyní se do hry dostávají i specializované koncepty typu UGO Salaterie a Green Factory nebo bistra kombinovaná s prodejnou, jakými jsou Delmart či Sklizeno Food.

Pozornost k měnícím se potřebám zákazníků u nás lze vidět i na současných úpravách etablovaných obchodních center. Příkladem je třeba už zmíněné pražské OC Quadrio, které se nachází na jednom z největších dopravních uzlů Prahy. Své první patro centrum nyní dočasně uzavřelo, aby tady na konci léta tohoto roku otevřelo šest nových restaurací. Vedle tradičních značek segmentu fast food nabídne Quadrio i nové koncepty v režii společnosti, které na český trh vstupují poprvé.

SF/pb