10. 10. 2019

Obliba nákupů přes internet nepřetržitě roste

Tržby internetových a zásilkových obchodů u nás rostou od roku 2000 a neovlivnily je ani výkyvy hospodářské situace. Přitom tempo růstu e-commerce v posledních letech zrychluje a podle některých odhadů se za pár let její podíl na celkových maloobchodních tržbách v ČR zvýší na 17 %.

V roce 2018 mělo podle údajů ČSÚ v České republice 81 % domácností přístup k internetu, což je o 14 procentních bodů více než v roce 2013. Především s rozšířením chytrých telefonů se stalo internetové připojení v mobilní síti jednou ze základních služeb mobilních operátorů.  To se projevilo také ve větší oblíbenosti nákupů prostřednictvím internetu.

Nejen hi-tech

„Internetovým prodejcům rostou počty zákazníků, a s tím také tržby. V roce 2017 se v internetových obchodech prodalo zboží v hodnotě zhruba 85 miliard korun, což představovalo 7,8 % celkových maloobchodních tržeb,“ říká Marie Boušková z ČSÚ a dodává, že se oproti roku 2013, kdy se šetření o využití internetu v maloobchodě provádělo naposledy, se jedná o dvojnásobek.

Co se komoditního rozložení elektronických nákupů české populace týká, největší objem tržeb za zboží prodané prostřednictvím internetu byl v roce 2018 za počítače a telefony, následovaný elektrospotřebiči a elektronikou. Jejich podíl na tržbách však ve srovnání s rokem 2013 nebyl tak výrazný. „Zatímco v roce 2013 představovaly počítače a elektronika dohromady takřka 60 %, v roce 2018 tvořily pouze 40 % celkových tržeb uskutečněných prodejem přes internet. Třetí místo připadá na kosmetiku, která tvořila přes 10 % tržeb z internetu,“ říká Jana Gotvaldová z ČSÚ.

Perspektivní podnikání

V maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby podnikalo v roce 2017 na 3,9 tis. aktivních podniků a pracovalo v nich přes 13,5 tis. osob. Proti roku 2013 se počet aktivních podnikatelských subjektů v tomto odvětví zvýšil o téměř jeden tisíc a počet zaměstnaných osob se zdvojnásobil. Současně téměř 38 % podniků využívalo k obchodování více forem prodeje svého zboží. Nejčastěji se jednalo o kombinaci „kamenné“ prodejny a prodeje přes internet. „Nejmenší zastoupení podniků prodávajících přes internet je v oblasti prodeje potravinářského zboží, ale právě v tomto sortimentu došlo v posledních letech k výraznému růstu podílu tržeb z internetového prodeje,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nic neroste do nebe

Domácí maloobchod se v současnosti nemůže na nic stěžovat – viditelný  růst české ekonomiky, víceméně nulová nezaměstnanost a rostoucí mzdy jsou patrné stejně jako jejich dopad na maloobchod. Svědčí o tom poslední čísla – meziročně se u nás maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu reálně zvýšily o 4,6 %, bez očištění o 3,7 %. Není důvod v tomto směru v nejbližší době očekávat nějaké změny, ale právě internetové obchody musí podle odborníků počítat s nižším tempem rozvoje. „V následujících letech se očekává lehké zpomalování dynamiky růstu e-commerce. Po rok 2023 očekáváme, že se její podíl v ČR stabilizuje na 17 % a v Polsku a na Slovensku na 10 % z celkových tržeb.“ říká Katarína Brydone z CBRE.

Kulturní faktor

Při prognózování dalšího vývoje internetových nákup odborníci zmiňují i jiné faktory, než jsou často uváděné makroekonomické parametry. „U nás je pro rozvoj internetového prodeje značný prostor. Míra jeho růstu je sice velmi vysoká, ale celkově se e-commerce na maloobchodním obratu podílí zhruba 10 % – a to je v evropském kontextu málo,“ řekla nedávno v rozhovoru pro SF Lenka Šindelářová ze společnosti BNP Paribas. Podle ní je ovšem obliba internetových nákupů podmíněná i kulturně, neodvíjí se jen od ekonomické nebo technologické úrovně konkrétní země: „Třeba Italové zjevně rádi nakupují přímo v obchodech, zboží si chtějí osahat a asi si i popovídat, takže přes internet se v Itálii realizuje jen 6 % maloobchodního obratu. Naproti tomu Skandinávci evidentně preferují internet, v severských zemích se na prodeji podílí i více než 70 %.“ Jak to bude u nás, se tedy prý teprve ukáže.

Petr Bým