6. 2. 2017

Petr Pujman, KKCG Real Estate: Poptávka po bydlení bude v Praze stále

Současný stav týkající se developmentu, schvalovacích procesů a legislativy je důsledek nějakého předchozího vývoje. Navíc realitní development není za žádných okolností jednoduchá disciplína, s tím se musíme vyrovnat – říká Petr Pujman, generální ředitel společnosti KKCG Real Estate.

Skupina KKCG je jednou z největších ekonomických entit u nás – jakou roli v ní hrají realitní, respektive developerské aktivity?

Logicky nikoli tak významnou jako ropa či plyn. Ale určitě nejsme ozdobný přívěsek – nemovitosti jsou vždy významnou součástí velkého podnikání a platí to i pro KKCG.

Na realitní trh jste vstoupili teprve nedávno, v roce 2012 – jak jste na tom dnes?

V současnosti realizujeme řadu projektů, některé z nich jsou ovšem interní, jde o výstavbu či development pro potřeby samotné skupiny. Na trhu, tedy pro veřejnost, máme v chodu tři projekty. Jde především o rezidenční komplex v Šáreckém údolí, kde je dokončena I. etapa a prodáno máme 70 % z celkového počtu padesáti rodinných domů. Tento projekt, stejně jako další – Pomezí v pražských Košířích – spadají pod naši značku „top´rezidence“. Jak už tento název deklaruje, v bytové výstavbě se profilujeme především jako dodavatel vysoké kvality. A v našem pojetí to znamená spíše než bydlení životní styl. Značka míří na nové generace, mileniály, kteří mají v tomto ohledu představy a preference odlišné třeba od svých rodičů. V praxi to znamená nejen vysokou stavební a řemeslnou kvalitu a špičkovou architekturu, ale široké využívání moderních technologií či prostory pro setkávání. Velmi důležitá je samotná lokalita. Chceme-li nabízet domy a byty v nejvyšším segmentu trhu, musíme je samozřejmě stavět na výjimečných místech.

Mluvil jste o třech projektech?!

Tím třetím je Bořislavka Centrum, mix kancelářských a obchodních prostor. I tento projekt je ve výjimečné lokalitě – nad vestibulem stejnojmenné stanice metra trasy A v Praze 6.

Atraktivních parcel k zástavbě v Praze nejspíš není příliš mnoho. Hledáte nějaké další, případně celé projekty? Ale i o ty je prý nouze?

To je nekonečný proces, vhodné pozemky či projekty hledáme nonstop. Přesto, že nabídka není – vzhledem k našim nárokům – nijak široká, příležitosti v Praze nepochybně jsou. Právě nyní jsme před podpisem smlouvy o koupi dalšího pozemku v Praze 5.

Co zahraničí?

Uvažujeme o tom – to je správné označení stadia, v němž se ohledně rozšíření našich aktivit za hranice České republiky nacházíme. Development v zahraničí je velmi specifický, odvíjí se v jiných podmínkách. A o to více analýz, studií a rozborů musíte provést. V tomto okamžiku vám k tomu mohu říci jedinou konkrétní informaci – všechny naše úvahy jsou orientovány na Evropu, o nějaké exotické destinaci nepřemýšlíme.

A regiony?

To je vlastně totéž. I tady jsme ve fázi úvah. A to nijak naléhavých. Každý je přece někde doma, v našem případě je to Praha a mohu konstatovat, že tu máme dost práce. Poměrům v regionech je potřeba nejprve porozumět a pak je možné přemýšlet o případných  investicících. Urychlit to může nějaký partner, který je v té či oné lokalitě už etablován, a který by se asi v  regionech ČR hledal snadněji než třeba v Německu či ve Francii. Uvidíme. Jak říkám – uvažujeme o všech možnostech.

Dostali jsme se opět na domácí půdu. Asi máloco se dnes v developerských kruzích přetřásá více než schvalovací procesy. A hlavně jejich délka a příliš široký okruh účastníků. Jak to vidíte vy?

Současný stav týkající se developmentu, schvalovacích procesů a legislativy je důsledek nějakého předchozího vývoje.  Navíc realitní development není za žádných okolností jednoduchá disciplína, s tím se musíme vyrovnat. Včetně toho, že staveniště ve svém sousedství nechce nikdo, takže pokud mu legislativa dává nějaký prostor, snaží se ho využít a výstavbu blokovat. Proto vždy usilujeme o dosažení všeobecného konsensu. Jednáme velmi intenzivně s radnicemi městských částí, se sousedy, občanskými iniciativami a dalšími zúčastněnými stranami. Za vším stojí spousta hodin diplomatických jednání, vše je závislé na konkrétních okolnostech a ty jsou pokaždé jiné. Naším cílem je udržitelný rozvoj lokality, přínos současným i budoucím obyvatelům a také městské části a samotnému investorovi. Věříme, že tyto aspekty se dají s citem pro situaci vybalancovat, i když to není vždy jednoduché.

Hodně se mluví také o současném bytovém boomu – a v souvislosti s tím pochopitelně i o příchodu další odbytové krize?!

Myslím, že pokud budeme ušetřeni nějakého velkého otřesu vně republiky, není se konkrétně v Praze čeho bát. A to bez ohledu na současnou situaci, kdy se zásoba nabízených bytů tenčí, nové projekty se rodí těžko, pokud vůbec, a v důsledku toho ceny stoupají. To se ostatně může rychle změnit, například až se začnou konečně využívat možnosti, které nabízejí nádražní brownfieldy na Žižkově, v Bubnech a jinde. Praha jako metropole bude vždy přitahovat nemalé množství těch, kteří tu najdou práci a logicky budou potřebovat také někde bydlet. A pak jsou tady samozřejmě i přirozené populační přírůstky – myslím, že odbytové krize se nemusíme bát. Poptávka po bydlení bude v Praze stále.

Petr Bým