4. 3. 2020

Praha 10 a development: win-win strategie

Zastupitelstvo městské části Praha 10 v tomto týdnu schválilo metodiku pro spolupráci s developery. Na jejím základě obec získá finance pro rozvoj své veřejné infrastruktury, soukromý stavebník zase bude předem znát podmínky pro výstavbu, svoji spoluúčast na obecním rozpočtu a její požadovanou výši.

Vršovická radnice by se ráda stala příkladem dobré praxe i pro ostatní městské části a další města. „Budeme důsledně apelovat na developery, aby se podíleli na řešení bezprostředních dopadů svých projektů na okolí. Půjde například o zvyšování kapacity škol a školek, opravy ulic a chodníků nebo budování nových parkovacích stání a zastávek MHD,“ vypočítává místostarosta Prahy 10 pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS).

Pokud se soukromý stavebník rozhodne s radnicí spolupracovat, zaváže ho to k investicím do veřejné infastruktury, která je v metodice taxativně vymezena. Výše příspěvku se vypočítá podle každoročně aktualizovaného koeficientu stanoveného s ohledem na rozpočet městské části a objem výstavby na jejím území v uplynulých pěti letech. Letos budou developeři do rozpočtu obce přispívat částkou 915 Kč­­ za jeden metr čtvereční hrubé podlažní plochy svého projektu.

Princip dobrovolnosti

„Spoluúčast samozřejmě nemůžeme nikomu nařídit a nemá žádný vliv na průběh stavebního řízení,“ zdůrazňuje místostarosta Valovič. „Sami developeři ale oceňují, že koncepčně narovnáváme podnikatelské prostředí, děláme ho transparentním a přehledným. Ostatně měli zastoupeni v pracovní skupině k tvorbě metodiky. Městská část se stává pro investory sebevědomým, ale předvídatelným partnerem. Věřím, že se nám tím podařilo dosáhnout požadovaného win-win řešení.“

Podle místostarosty budou vzhledem k jasně nastaveným pravidlům vztahy obec – stavebník od začátku založeny na korektní bázi. Developer získá kredibilitu jako partner městské části; finance, kterými přispěje na veřejnou infrastrukturu, půjdou na zvláštní účet a nakládání s nimi bude transparentní. „Prakticky řečeno: obec má zájem na zlepšení své vybavenosti, stavebník chce zase svým klientům nabízet bydlení nebo pracovní příležitosti v obci, která bude plně funkční. Oba dva tak společně vytvářejí podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj obce,“ dodává Martin Valovič.

Metodika s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci její tvorby byla také podrobně analyzována praxe v této oblasti ve vybraných evropských zemích.

SF/pb