31. 10. 2018

Praha a udržitelný rozvoj

Společnost Arcadis, zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje, každé dva roky porovnává stovku metropolí z hlediska kvality života jejich obyvatel, úrovně podnikatelského prostředí a dlouhodobě udržitelného rozvoje. Tyto tři oblasti vychází z dokumentu Cíle dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů OSN.

Žebříček Arcadis´ Sustainable Cities Index 2018 „vyhrál“ Londýn, následovaný Stockholmem a Edinburghem. V první dvacítce je celkem 14 evropských měst, tři asijská a tři severoamerická města. Praha na tom není nijak zle – celkově se umístila na 23. místě a je po Vídni v tomto ohledu druhou nejúspěšnější metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Praha má přednosti …

„Praha je v aktuálním Arcadis´ Sustainable Cities Index hodnocena jako takzvaný vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích – kvalita života jejích obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí – se umístila celosvětově velmi vysoko,“ říká Lenka Matějíčková z české pobočky Arcadis. Podle ní  je oceňována například dostupnost a kvalita zdravotní péče v Praze, bezpečnost, rozvoj cestovního ruchu, řada příležitostí k podnikání a široká nabídka pracovních míst. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje odborníci dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě.

Arcadis´ Sustainable Cities Index 2018   

 1. Londýn
 2. Edinburgh
 3. Singapur
 4. Vídeň
 5. Curych
 6. Mnichov
 7. Oslo
 8. Hong Kong
 9. Frankfurt
 10. Kodaň
 11. Amsterodam
 12. Soul
 13. New York
 14. Paříž
 15. San Francisco
 16. Hamburk
 17. Berlín
 18. Seattle
 19. Dublin

… i slabiny

Naopak prostor pro zlepšení je podle expertů společnosti Arcadis v dopravě, geografickém i virtuálním propojení města a ve sféře odpadového hospodářství. „Náš index poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy a zlepšit zpracování odpadních vod. V poslední jmenované oblasti ale Praha své renomé již zlepšuje. Od září 2018 je ve zkušebním provozu nová čistička odpadních vod, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a má dostatečnou kapacitu pro současné i rostoucí potřeby metropole,“ doplňuje Lenka Matějíčková. A upozorňuje na to, že jakkoli zeleně má Praha dost, její další výsadba a příprava vhodných zelených ploch v rámci intravilánu města je žádoucí, protože pomáhá zmírnit následky zvyšujících se průměrných teplot v letním období.

Arcadis´ Sustainable Cities Index 2018 v rámci CEE

 1. Vídeň (celkově 5. místo)
 2. Praha (celkově 23. místo)
 3. Varšava (celkově 54. místo)
 4. Budapešť (celkově 57. místo)
 5. Moskva (celkově 58. místo)

SF/pb