5. 6. 2019

Praha je lákavým cílem realitních investic

Praha se z pohledu velkých realitních investorů dostala na úroveň vyspělých západoevropských velkoměst. Ceny nemovitostí jsou v české metropoli vysoké a výnosy nízké, nicméně investorským požadavkem dne je v roce 2019 minimalizace rizika. Podle průzkumu „Emerging Trends in Real Estate: Europe 2019“ poradenské společnosti PwC se nyní investoři na realitním trhu primárně zaměřují na hledání bezpečných investic, které budou generovat stabilní příjem.

V žebříčku atraktivity evropských měst pro realitní investory Praha zaznamenala velmi slušný výsledek  – díky 17. pozici za sebou česká metropole nechala mnoho měst, jako například Curych, Stockholm nebo Milán. Přitom v regionu střední a východní Evropy je vůbec nejlépe hodnoceným městem.

Už takřka Západ

V uplynulých letech prošlo vnímání Prahy investorskou obcí zřetelnou transformací a status českého hlavního města jako „rozvojového trhu“ se postupně vytratil. „Investoři začínají přemýšlet o Praze nepříliš odlišně od západoevropských trhů,“ říká Richard Jones z realitního oddělení PwC. Středoevropští investoři popisují Prahu jako „solidní, významný trh“, kde „ceny jsou vysoké a výnosy nízké“. (Nejvyšší výnosy z pronájmu maloobchodních prostor dosahují 3,5 %, zatímco výnosy za kancelářské prostory se ustálily na 5 % a méně.)

Stabilitu pražského trhu potvrzují i makroekonomické indikátory ČR. I přes jisté zpomalení se očekává, že růst české ekonomiky bude v roce 2019 dosahovat hodnoty kolem 2,5 % a míra nezaměstnanosti podle aktuálních údajů Eurostatu klesne ze současných 2,6 % dokonce až na 1,9 % – už delší dobu má ČR v celé Unii nejnižší úroveň tohoto ukazatele.

Netradiční destinace i …

Žebříček atraktivity velkých evropských měst z hlediska perspektivních investičních a developerských příležitostí letos vede Lisabon. Vzhledem k tomu, že některé z hlavních evropských realitních trhů jsou považovány za „přehřáté“, pozornost se přesouvá právě na menší, dynamická města jako je portugalské hlavní město  – Lisabon oproti loňskému roku poskočil o 10 míst na první příčku. Atraktivitu Lisabonu si respondenti spojují především s „kvalitou života“ a „pozitivním“ vedením města. Ekonomika Portugalska zdravě roste a jeho hlavní město je dnes významnou destinací pro firemní klientelu, investory i turisty.

Evropská města pohledem realitních investorů

 

 

 

 

 

 

 

 

… netradiční instrumenty

Standardních produktů dnes globální i ten evropský realitní trh nabízí spíše méně, i proto jsou investoři nuceni přemýšlet jinak než v uplynulých letech, a hledat nové způsoby zhodnocení kapitálu. Někteří se rozhodli přesunout do alternativních nebo specializovaných oblastí, jako je například ubytování pro studenty.  Jiní se zase zaměřili na nemovitosti s vysokou přidanou hodnotou, zvolili tzv. „build-to-core“ strategii nebo se pustili do developerských projektů.

Z hlediska sektorů, které mají nejlepší potenciál pro investice a rozvoj, je pro šest z deseti respondentů průzkumu PwC nejperspektivnější rezidenční výstavba. To zjevně souvisí s tím, že více než polovina z nich je znepokojena cenovou dostupností bydlení a situaci na bytovém trhu vnímá jako významné sociální téma roku 2019. Ve střednědobém horizontu bude dostupné bydlení pro evropský realitní trh jeden z největších problémů a bude určovat politickou agendu v celé Evropě – a následně by rezidenční výstavba měla přilákat investory.

SF/pb