25. 9. 2017

Praha: studenti a bydlení

V Praze dnes existuje něco přes 25 tisíc studentských lůžek, převážně v budovách nižší kvality, které patří veřejným vzdělávacím institucím. Soukromého vlastníka má pouhých 5 % celkové kapacity ubytování pro studenty. Patří mezi ně starší nájemní domy nebo jiné objekty, často v nevalné kvalitě.

 

Tyto budovy vlastní spíše jednotlivci než instituce nebo investiční fondy, jak je běžné na zavedených studentských trzích jako jsou Velká Británie a Nizozemí. Přitom počet studentů v Praze by měl přitom v příštích pár letech růst –  a to díky nástupu silnějších ročníků a zvyšujícímu se počtu zahraničních studentů. Dnes v Praze studuje 118 tisíc studentů.

Ceny studentského bydlení se nyní podle studie poradenské spolsčnosti Savills v Praze pohybují od 1 125 Kč měsíčně za postel v desetilůžkovém pokoji na Strahově až po 13 500 Kč za nadstandardní pokoj například v projektu Belgicka Apartments. Cena se liší podle lokality, kvality a počtu lůžek na pokoji. Pronájem v soukromých zařízeních je díky kvalitě a soukromí všeobecně dražší.

Kapacita bude klesat  

Atraktivita trhu roste s příchodem nových hráčů, kteří mají zájem stavět a investovat, ovšem zatím se kapacity trhu studentského ubytování nijak nezvyšují. Naopak – v Praze se jeho nabídka bude zužovat, neboť řada univerzit plánuje rekonstrukce kolejí, respektive zvyšováním kvality bydlení. Tak například Univerzita Karlova počítá s přestavbou na výhradně jedno- a dvoulůžkové pokoje, následkem čehož klesne do roku 2020 jejich kapacita o 1 144 lůžek. Podobný záměr ohlásila Vysoká škola ekonomická, která chce do budoucna nabízet převážně jednolůžkové pokoje.

PRAHA – POČET STUDENTŮ A EXISTUJÍCÍ KAPACITA LŮŽEK

Ceny musí být dostupné

Disponibilní příjem českých studentů všeobecně je nízký s ohledem na to, že vláda neposkytuje žádné příspěvky nebo úvěry na vzdělání. Podle Ministerstva školství činí průměrný příjem českého studenta na denním studiu 9 113 Kč měsíčně. Z toho 45 % pochází z vlastních výdělku studentů, 44 % od rodičů nebo partnera a zbytek tvoří stipendia a granty. Nová výstavba bude tudíž muset být poměrně levná, nemá-li být určena výhradně zahraničním studentům.

Nedostatek vhodných pozemků

Nabídka pozemků pro výstavbu v blízkosti vysokých škol je omezená. Většina tohoto typu „výstavby“ v posledních letech proto probíhala přestavbou bytů, kanceláří nebo dalších objektů, které přestaly sloužit původnímu účelu.

Ve srovnání se zavedenými trhy, jaké má například Velká Británie nebo USA, je pražský trh nezralý. Může to být příležitostí a těm, kteří investují mezi prvními, může jejich investice přinést zajímavé zisky. Investoři a operátoři mohou profitovat z nízké konkurence, solidního počtu zahraničních studentů, očekávaného zvýšení počtu studentů a vstřícnosti pražských univerzit k možné spolupráci se soukromými partnery.

SF/pb