21. 7. 2021

Praha: vrátí se Airbnb?

Podle průzkumu společnosti ACORD Invest si více než polovina dotazovaných myslí, že se poptávka po krátkodobém pronájmu (platforma Airbnb) v centru metropole dostane na předcovidovou úroveň do tří let. Téměř dvě třetiny respondentů pak považují investici do bytu v centru Prahy za perspektivní i za předpokladu, že by se krátkodobé pronájmy nikdy nevrátily na dřívější úroveň. Město samotné ovšem platformy typu Airbnb hodlá přinejmenším regulovat více než dříve.

Podle citovaného průzkumu, provedeného mezi vysokoškolsky vzdělanými Čechy (500 respondentů), také téměř čtvrtina respondentů (23 %) dokonce předpokládá, že Airbnb se do předpandemických poměrů navrátí už v příštím roce. Naopak 16 % respondentů se domnívá, že návrat turistů do centra metropole bude trvat déle než tři roky a desetina nevěří, že by se někdy mohly historické „turistické“ rekordy vrátit.

„Veřejnost pokles poptávky po krátkodobých nájmech v centru Prahy zaregistrovala. Předpokládá však, že se jedná spíše o krátkodobý výkyv. Ubytování v centru města zůstává stále atraktivní,“ uvedl Serge Mayer, člen představenstva ACORD Invest, pražského developera specializujícího se na segment rekonstrukcí historických rezidenčních budov.

Vždy výhodná investice

Průzkum zároveň potvrdil, že příjmy z krátkodobého pronájmu jsou jen dílčím faktorem při posuzování výhod investice do nemovitosti v centru hlavního města. Téměř dvě třetiny respondentů (65 %) totiž považují investici do bytu v centru Prahy za perspektivní i za předpokladu, že se krátkodobé pronájmy nevrátí na dřívější úroveň. Rozhodujícím faktorem je pro ně sázka na stabilní růst ceny nemovitosti. Pro necelou čtvrtinu (24 %) respondentů je naopak výnos z krátkodobého pronájmu klíčovým kritériem a v případě trvajícího propadu Airbnb by takovou investici za perspektivní nepovažovali.

„Oproti předchozím rokům jsme zaznamenali změnu poměru poptávajících investorů. Poklesl zájem cizinců žijících v zahraničí, naopak se zvýšil zájem tuzemských investorů, případně Čechů žijících v zahraničí. Lze předpokládat, že se tak stalo i kvůli komplikacím způsobeným nemožností prohlídky nemovitosti či cestováním mezi jednotlivými zeměmi,“ dodává Mayer.

Pro investice do pražských rezidencí má význam i to, že počet přistěhovalých do Prahy se každoročně zvyšuje, což v kombinaci s nedostatečnou výstavbou způsobuje převis poptávky nad nabízenými nemovitostmi a šroubuje jejich ceny i nájemného nahoru. Na trh nyní přicházejí mladí lidé, jejíž rodiče jsou dobře finančně zabezpečeni. Tato generace vyhledává živé a rušné dění, čemuž odpovídá i preference bydlení ve výměrou menších bytech, ovšem v centru města. Stejně tak je na poptávce po bydlení v Praze patrný vysoký počet bezdětných zájemců (singles), kteří chtějí mít vše v docházkové vzdálenosti a nechtějí se starat o velký byt či dům.

Regulace nebo plané řeči?

Na otázku „V jaké podobě se zásahy města či státu projeví na trhu s krátkodobým nájemním bydlením?“ pak více než polovina respondentů (58 %) odpověděla, že od státu či města lze čekat hlavně finanční regulaci, například ve formě vyššího zdanění takových nemovitostí. Necelá čtvrtina odpovídajících (24 %) si myslí, že regulace pomalu, ale jistě přivede dotčené odvětví k jeho zániku. Zbytek dotazovaných (18 %) současnou hrozbu omezováním a regulacemi ze strany státu a magistrátu považuje za plané řeči a nepřikládá jim větší váhu. Z jejich odpovědí lze soudit, že věří v sílu trhu, jelikož omezení krátkodobých nájmů mířených na turisty by především uškodilo turistickému ruchu jako celku.

Na začátku roku 2020 nabízela platforma Airbnb v Praze rekordních 13 116 aktivních bytů. V důsledku opakovaných lockdownů se však jejich počet snížil na aktuálních 5 650 (k termínu 23. 6. 2021). Byty, které jejich majitelé z nabídky stáhli, se nyní nabízí k dlouhodobému pronájmu nebo zůstávají prázdné.

V očekávání regulace

S poměrně pozitivními výsledky citovaného průzkumu poměrně ostře kontrastuje postoje města. Nedávná diskuse za účasti magistrátu, některých městských části i MMR ukázala, že krátkodobé pronájmy všichni považují za naléhavý problém. „Městské úřady registrují nejen stížnosti na hluk a nepořádek v některých domech, ale vysoký počet bytů využívaných ke krátkodobému ubytování turistů má negativní vliv na funkčnost města, výši nájemného a poplatků i obecnou dostupnost bytů,“ řekla hned na úvod debaty Hana Kordová Marvanová. A vzápětí informovala o plnění plánu, jehož cílem je poskytnout nástroje k tomu, aby se i v tomto segmentu trhu dodržovaly právní předpisy. Za klíčový považuje návrh novely živnostenského zákona zmocňující obce k regulaci krátkodobých ubytovacích služeb. Tento návrh zákona, který Praha předložila už dříve, již sněmovna do konce volebního období nestihne projednat, takže město návrh vznese znovu hned po podzimních volbách. V oblasti stavebního práva je zase zásadní vymáhání dodržování stávajících povinností pro majitele bytů a domů, pokud je chtějí využívat dlouhodobě nikoli k bydlení, ale k podnikání v oblasti poskytování krátkodobých ubytovacích služeb – pak je podle města na místě rekolaudace takových bytů. Mj. proto, že je třeba nastavit rovnější podmínky hospodářské soutěže pro hotely a jim podobná zařízení na straně jedné a byty, v nichž se poskytují krátkodobé ubytovací služby, na straně druhé.

K účastníkům diskuse se připojil i primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Ten upozornil na to, že jde primárně o dodržování stávajících pravidel a že judikáty, o něž se někdy výklad stavebních předpisů opírá, jsou z doby, kdy byla situace diametrálně odlišná: „Dnes se již fenomén sdíleného ubytování rozvinul do takových rozměrů, že je schopen doslova rozežrat město zevnitř. Je proto potřeba jít po smyslu ustanovení zákona, a ne je vykládat mechanicky. Situace začíná být kritická – neregulované sdílené ubytování zvyšuje nedostupnost bydlení pro mladé a komplikuje život starousedlíků.“

Petr Bým