1. 4. 2016

Praha + výstavba = nekonečný truchlivý příběh

„Praha zatím nemá ucelenou a všeobecně akceptovanou koncepci svého rozvoje. Jenom v jakémsi záklonu reaguje na návrhy a projekty developerů,“ řekl před pěti lety v rozhovoru se SF architekt Jakub Cigler a posléze dodal na téma povolovacích procesů: „U nás se věci neustále znovu a znovu otevírají, rozporují, odvolávají, a tak nikdy nekončí.“ Nedávný průzkum společnosti Deloitte, který mapoval názory profesionálů na výstavbu v hlavním městě, přitom ukazuje, že od té doby se nic nezměnilo.

Dokonce je tomu možná přesně opačně. Právě v posledních měsících pražští stavebníci čelí chronickým potížím, jako je třeba délka povolování staveb a aktivity občanských iniciativ, ale dokonce se ocitli v jakémsi právním vakuu, které chod stavebních úřadů a následně celou výstavbu takřka znehybňují. Kdesi v politických sférách se totiž pohybují pražské stavební předpisy a spolu s nimi už zase novelizovaný stavební zákon, přičemž konce, tj. uvedení do platnosti a praxe, nelze dohlédnout. V zatím posledním dějství tohoto nekonečného příběhu vláda návrh novely smetla ze stolu s tím, že je třeba vyřídit přes 1 600 podstatných připomínek. A PSP jsou se stavebním zákonem spojeny pupeční šňůrou, takže i jejich budoucnost je stejně nejistá.

Jednohlasný chór

Zmiňované ankety, realizované pražským týmem konzultační firmy Deloitte, se na přelomu loňského a tohoto roku zúčastnilo 153 respondentů, ze tří čtvrtin profesionálové, tedy developeři, architekti a stavaři. Samotný průzkum se tematicky rozlamoval na dvě části – první se týkala stavu stavební legislativy, druhá výstavby v Praze. V obou případech jsou výsledky otřesné, byť nikoli překvapující.

Pozitivní, ale opět nikterak překvapivá, je skutečnost, že nikdo neočekává, že by stát, respektive veřejný sektor, výstavbu nějakým způsobem podporoval – což podle 83 % respondentů také vskutku nedělá. Bohužel ale politický aparát není schopen zajistit ani „stavební“ minimum, tj. stabilní, jasné, nekomplikované a přehledné legislativní prostředí. Podle víceméně všech účastníků ankety je třeba stavební normy zjednodušit, což se týká především povolovacích procesů (byť pravda, dnes je na stole problém existence vůbec nějakých platných předpisů).

Město bez vize

Pohled profesionálů na zákruty výstavby v metropoli je stejně skeptický. Podle 70 % z nich Praha nemá žádnou strategii svého rozvoje, přičemž by ji podle všech dotazovaných potřebovala. Hlavní město ovšem není schopno podpořit ani regeneraci svých rozsáhlých brownfieldů (o tom vědí hodně ti, co se angažují například na smíchovském či žižkovském nádraží). Nutným a zákonitým důsledkem této situace je pak absence staveb či projektů, které by snesly evropská kritéria (podle 84 % respondentů).

Podtrženo a sečteno: aktuální situace v oblasti výstavby všeobecně a najmě v Praze je nikoli snad nevyhovující, ale přímo alarmující – pokud se vzhledem ke stávajícím peripetiím kolem tvorby nového stavebního zákona a PSP neoznačí za přímo katastrofální. Nasnadě je pochopitelně otázka „Co dělat?“. Tu si logicky musí položit hlavně všichni ti, kteří v Praze chtějí něco postavit (což jsou, jak i průzkum potvrdil, zejména, ne-li výhradně, developeři, respektive soukromí stavebníci). Odpověď si určitě najdou sami. Potřebným intelektuálním potenciálem, ekonomickou sílou i dostatkem pádných argumentů pražský development nepochybně disponuje. A od loňska má i v demokracii potřebný a nezastupitelný instrument: profesní asociaci. Ta sice bůhvíproč už při svém zrodu deklarovala nezájem vstupovat do legislativních procesů, ale lze očekávat a doufat, že tento postoj přehodnotí. Pokud k tomu už nedošlo.

Problémy, s nimiž se potýká výstavba v české metropoli, jsou hlavním tématem příštího diskusního setkání SF, které se pod výmluvným názvem „Quo vadis, Praho?“ bude konat ve středu 6. dubna v pražském hotelu Jurys Inn. Jeho účastníky budou Dušan Kunovský (Central Group), Michal Šourek (MS architekti), Ivo Vaněk (MČ Praha 4), Zdeněk Horáček (Ambruz & Dark Deloitte Legal) a Michal Melč ze společnosti Deloitte Advisory. (Více informací najdete na http://www.sta­vebni-forum.cz/…ni-6–4–2016/ .)

Foto: Daniel F