16. 9. 2015

Prefabrikace – přežitek nebo budoucí trend?

Každý z nás má nějakou zkušenost s panelovou výstavbou z éry bývalé ČSSR. A pro většinu asi není problémem ztotožnit se s názorem odborné veřejnosti a historiků architektury, kteří zmíněnou etapu bytové výstavby hodnotí termíny jako typizace, unifikace a stereotypizace. Naneštěstí osobní zážitek mnohých z nás vytváří v souvislosti s tímto typem bydlení negativní předsudky, které přetrvávají dodnes.

Jejich důvodem jsou především zkušenosti s nízkou kvalitou provedení stavebních prací a řemeslných detailů bytů. Navíc, konstrukčně-technické a materiálové řešení paneláků celkem zásadně ovlivnilo dispozice těchto bytů negativním směrem. Vývoj prefabrikace ve stavebnictví však ve světě pokračoval i po roku 1989 a toto tvrzení platí i prozápadní Evropu. Přitom je nesporné, že v tamních vyspělých zemích, a to včetně Skandinávie, prefabrikace i dnes spoluvytváří trendy ve stavebnictví. V pozadí je především rapidní vývoj technologií, materiálů a sofistikovaných systémů řízení procesů a kvality.

id24072-02.jpg

Právě kvalita je oblastí, na kterou bychom v naší společnosti Skanska v této souvislosti rádi upřeli pozornost, a to také v souvislosti s pozitivními zkušenostmi s prefabrikací v severských zemích. Ve Finsku (Skanska Kodit) nejsou výjimkou kompletně prefabrikované bytové domy, které splňují všechny tepelně-technické, náročné stavebně-konstrukční a statické parametry. To vše s akcentem na estetickou stránku architektury a udržitelný rozvoj. Jako příklad prefabrikovaných řešení ve Švédsku (Skanska Nya Hem) můžeme zase uvést aplikování prefabrikovaných modulů koupelen, které přicházejí z výroby kompletně zařízené, tzn. včetně obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů sanitární keramiky. Po osazení do předem určené polohy v rámci dispozice bytu a napojení na rozvody a vedení je možné jejich okamžité použití. Také Skanska Reality má v ČR s prefabrikací zkušenosti z posledních let, v nichž jsme na našich stavbách aplikovali prefabrikované balkony, schodišťová ramena, výtahové šachty, překlady, sloupy, stropní panely a další.

Ekonomika, ekologie, efektivita

Proč ve zmíněných zemích v současnosti považují tuto metodu realizace bytových domů za perspektivní, efektivní a smysluplnou? Svou roli zajisté hraje vysoká cena práce – proto je pochopitelná snaha o zkrácení doby výstavby, zjednodušení stavebního procesu, a tím i eliminaci nepřeberných možností pochybení z důvodu přítomnosti lidského faktoru, ke nimž na každé stavbě někdy dochází. Je rovněž zřejmé, že při realizaci montovaných prefabrikovaných staveb se snižuje i závislost na klimatických podmínkách, neboť výroba mnohých konstrukcí probíhá ve výrobních halách. Prefabrikace má také pozitivní dopad na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v neposlední řadě především na kvalitu samotného díla, neboť výroba jednotlivých konstrukcí podléhá přísné kontrole a certifikaci kvality.

id24072-03.jpg

Zároveň je důležité nezapomenout na ekonomickou výhodnost prefabrikovaných staveb. Ve většině průmyslových odvětví dnes sledujeme trend, kdy dochází ke snižování nákladů a zároveň zvyšování kvality produktů a souvisejících poskytovaných služeb. Přestože se snaha snižovat náklady a zvyšovat kvalitu může na první pohled jevit protichůdně, je to realita. A je pouze otázkou času, kdy se tento tendence uplatní také v českém stavebnictví včetně bytové výstavby. Snaha zajistit cenově dostupné a zároveň kvalitní bydlení je dobově více než legitimní a opodstatněná – a změna vnímání montovaných prefabrikovaných staveb v odborné i laické veřejnosti k jejímu naplňování nepochybně přispěje.

Autor je ředitelem developmentu společnosti Skanska Reality.