26. 9. 2014

Primátor Hudeček: Pozastavit platnost PSP není prakticky možné

Kolem Pražských stavebních předpisů (PSP), které nahradily někdejší známá OTP,v souvislosti s komunálními volbami a razantní kampaní billboardových společností vznikla řada otázek – zejména v relaci k jejich praktickému užívání. Současný pražský primátor Tomáš Hudeček, který je všeobecně považován za hybatele změn v územním plánování rozvoje metropole, se v odpovědích na otázky SF snaží tyto nejasnosti rozptýlit.

Existuje nějaká legislativně průchodná cesta, jak platnost a účinnost PSP, plánovanou na 1. říjen, pozastavit – o což usilují i někteří politici?(PSP schválila pražská Rada, kterou nedávno pražské zastupitelstvo vyzvalo k odkladu účinnosti PSP, což primátor odmítl – pozn. red.)

Pražské stavební předpisy jsou platné od července tohoto roku. Od 1. října se podle nich standardně začnou vést řízení a rozhodovat na stavebních úřadech. Pozastavení platnosti tedy ani není prakticky možné.

Má podle vás aktuální kampań proti PSP nějaký věcný základ? Kritizovat nakonec lze vše, ani PSP jistě nejsou stoprocentní?!

Ta současná kampaň je především založena na nepravdách a záměrně zkreslených informacích, o věcnou kritiku nebo diskuzi vůbec nejde. Diskuze probíhala poslední dva roky v rámci mnoha kol projednání návrhu předpisů. Troufám si tvrdit, že existuje jen málo dokumentů, jejichž přípravu by provázela tak široká analýza a dlouhá odborná diskuze, jako tomu bylo právě u PSP. Dnes se jedná již jen o boj reklamních agentur proti regulaci reklamy – koneckonců reklamní agentury jsou pod ní přímo podepsány, nikterak se tím ani netají.

Existují také hlasy, podle kterých není problémem ani tak obsah PSP, jako spíše jejich nesoulad s aktuálně platným územním plánem Prahy. Odtud tedy názor, že se s platností PSP mělo posečkat až po schválení Metropolitního plá­nu.

Nesoulad s platným územním plánem je mýtus, který se přes veškeré vysvětlování neustále vrací. Možná pramení z toho, že PSP nově na základě zmocnění stavebního zákona obsahují požadavky na využití území, podle nichž se zpracovává územní plán – obdobně jako ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, která platí mimo Prahu. V dosavadním předpise tato část chyběla, Praha v tomto ohledu tedy měla legislativní dluh. Z toho plyne i následující posloupnost: nejdřív musí být platné PSP, aby se podle nich mohl zpracovat nový územní plán. PSP jsou ale samozřejmě připraveny tak, aby mohly fungovat paralelně se současným územním plánem.

Lidé kolem výstavby včetně státních orgánů, jako jsou třeba stavební úřady, jsou na rozpacích – podle čeho se mají nyní – ve světle té dramatické diskuse – posuzovat, respektive schvalovat projekty pro rok 2015 a dále?

Pražské stavební předpisy jsou platné, vstoupí v účinnost k 1. říjnu a začnou se podle nich standardně posuzovat jednotlivé projekty. Účelová kampaň reklamních agentur na tom nic nemění.

Nejsou ty otázky a nejasnosti také trochu výsledkem toho, že PSP byly s veřejností – tedy prostřednictvím médií – málo komunikovány?

Jak jsem již naznačil výše, o PSP pražský magistrát i IPR informují soustavně zhruba od jara letošního roku. Ihned po projednání na Radě v červenci jsme uspořádali tiskovou konferenci, kde jsme již tehdy řadu výtek dementovali. IPR dokonce uspořádal konferenci pro novináře přímo v terénu, kde autoři předpisů byli zástupcům médií plně k dispozici po několik hodin a na konkrétních příkladech demonstrovali, co se s PSP změní. Jsem tedy přesvědčen, že jsme média informovali v opravdu dostatečné míře. Pokud někteří novináři fakta slyšet nechtějí, nelze jim je více vnucovat.

V listopadu minulého roku jste se pro SF vyjádřil takto: „Všechny ty územně-plánovací projekty, které jsem pomáhal nastartovat, mluvím o Metropolitním plánu, OTP či transformaci ÚRMu, mají věcné a racionální základy. A bude-li k nim příští politická reprezentace města přistupovat alespoň trochu odborně, a já věřím, že tomu tak bude, pak vše bude pokračovat dále.“ Máte takový názor i dnes?

Ano. Dokumenty jsou připraveny kvalitně, koncepčně. Teď už jen záleží, zda se jich ujme kvalitní a koncepční vedení města.


Vedení České komory architektů (ČKA) včera na mimořádné tiskové konferenci odsoudilo kampaň, kterou proti novým pražským stavebním předpisům vedou někteří provozovatelé venkovní reklamy. PSP jsou podle architektů důležitým nástrojem k tomu, aby mohlo v Praze vznikat kvalitní městské prostředí. „Pražské stavební předpisy nastolují pravidla pro stavění, což komora z podstaty vítá,“ řekl její předseda Ivan Plicka. Vedení ČKA se navíc nelíbí, jak se odborné téma stává předmětem politické kampaně, která navíc není vedena korektně. Ladislav Lábus, děkan Fakulty architektury ČVUT, upozornil na neobvyklou věc, kdy jedna skupina podnikatelů napadá jinou, konkrétně developery, přičemž se využívá nevalného renomé, který tento obor nikoli zaslouženě u nás má.

„Slovo ale původně znamená rozvíjet. Rád bych žil v době, kdy roli developerů hrály města a obce. To, že z této role vystoupily, vede k tomu, že někdy komerční zájmy převládají nad těmi veřejnými. To ale není problém developerů, to je problém nás všech,“ řekl architekt Lábus a dodal: PSP omezují rozsah reklamy, ovšem omezují i developery. Především ale umožní to, že se v Praze bude moci normálně stavět.“

Téma PSP se objeví také na konferenci REM Autumn 2014. V rámci samostatného panelu, který bude moderovat někdejší pražský primátor Jan Kasl, budou o praktických aspektech PSP diskutovat mj. Radim Passer (Passerinvest Group), Leoš Anderle (Sekyra Group), Michal Šourek (MS architekti), Karel Horejš (Úřad městské části Praha 9) a také Filip Tittl (UNIT architekti), který byl součástí týmu, jenž v IPR nové PSP připravoval. (Více informaci na http://www.sta­vebni-forum.cz/…mn/in­dex.php?… )

Foto: