17. 2. 2014

Projekce: na obzoru mírné zlepšení?

Konec vleklé krize ve stavebnictví by mohli jako první pocítit projektanti velkých liniových staveb, jako jsou například silnice, dálnice nebo železnice. Podle výzkumu společnosti CEEC Research očekává management právě těchto firem, že objem jejich prací letos meziročně mírně vzroste, a to o 2,5 %. V současné době už také mají smluvně zajištěnou více než třetinu plánovaného obratu pro letošní rok. Po předchozích propadech v projektantských firmách proto dnes věří, že se jejich sektor začíná odrážet ode dna. Stavební firmy ovšem větší příliv zakázek pocítí až v příštím roce.

Management projektantských firem, připravujících dokumentaci pro inženýrské stavby (silnice, dálnice, železnice atd.), je podle citovaného průzkumu přesvědčen, že s nástupem nové vlády by mohl skončit předchozí propad objemu jejich zakázek. A větší přísun nových by měl být základem i pro následné nastartování růstu objemu práce pro stavební firmy. „Vliv růstu objemu projektantských prací se ale v celém sektoru projeví nejdříve za šest a více měsíců, tedy až v druhé polovině roku 2014 a především pak v roce 2015,“ komentuje Jiří Vacek, CEEC Research.

Potíže s čerpáním zdrojů

Jak již bylo řečeno, projektanti inženýrských staveb doufají, že letos je čeká 2,5% růst objemu zakázek. Třetinu předpokládaného celoročního obratu už mají nasmlouván a rovněž aktuální vytížení kapacit těchto firem je na vysoké úrovni, když v průměru dosahuje až 91 %. „Firmy očekávají efektivnější přístup nové vlády k řešení projektové přípravy, aby tak mohly být rychleji zahajovány i samotné stavby a dařilo se lépe čerpat jak národní zdroje, tak i zdroje z EU. Situace, kdy dochází k tomu, že jsou plánované zdroje SFDI pro jednotlivé roky pravidelně nevyčerpávány, je při už tak klesajících objemech zakázek na trhu pro firmy tragická,“ komentuje současnou situaci Jiří Vacek.

Pozemní stavitelství ještě bude čekat

Ateliéry, zaměřující se převážně na projektování budov, tedy pozemních staveb, v roce 2014 růst objemu svých prací ještě neočekávají. Podle nich je ještě i v tomto roce čeká pokles, ale ten by již neměl být dramatický a měl by pohybovat meziročně kolem 1,9 %. Jejich zásobník nasmlouvané práce je menší než u firem pracujících pro inženýrské stavitelství a nyní činí méně než čtvrtinu jejich plánovaného ročního obratu. I porovnání vytíženosti kapacit zatím dopadá v neprospěch pozemních staveb – činí jen 80 % v porovnání s 91 % u firem, které se specializují na inženýrské stavby.

Ceny a zisky budou nadále klesat?

Aktuální počty zaměstnanců většina projektantských firem již redukovat neplánuje (86 %), současně však v nich ani nechystají nábor nových zaměstnanců – ten má v plánu pouze 6 % společností. Stejně tak se firmy už neplánují snižovat mzdy nebo zaměstnanecké benefity, což platí pro 80 % z nich.

Obavy mají v projektantských firmách zejména o úroveň cen, za které jim budou nové zakázky zadávány, vzhledem k jejich předchozímu velkému propadu. Téměř až třetina firem se proto obává pokračujícího intenzivního boje o zakázky, který podle nich bude mít vliv na ještě další pokles ziskovosti těchto zakázek. Ten očekává vedení 29 % firem, zatímco v růst ziskovosti doufá pouze jedna z deseti projektantských společností. „Myslím, že v roce 2014 ceny projektů neporostou. K drobnému zvýšení dojde v roce 2015,“ komentuje situaci Jaroslav Kupr, ředitel společnosti Obermeyer Hvac.

Lepší časy až v 2015

Podle mínění ředitelů projektantských firem, opírajících se zejména o aktuální stav rozpracovanosti jejich zakázek, které připravují pro odevzdání stavebním firmám k realizaci, bude českému stavebnictví v roce 2014 ještě stále chybět práce. Celkový objem stavebních prací v České republice bude dále mírně klesat, případně stagnovat. Shoduje se na tom sedm z deseti ředitelů projektantských firem. „Ve stavebním sektoru očekáváme letos stagnaci a v roce 2015 mírné zlepšení, a to do 5 %,“ prognózuje Petr Sláčala, ředitel společnosti EGP Invest. Obdobně to vidí i Jana Háyeková, ředitelka projekce společnosti Arch.Design: „Koncem roku 2013 jsme oproti předchozí době zpracovávali víc projektů v úvodních fázích, tedy studie, nebo dokumentaci k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení. Vzhledem k délce a komplikovanosti projednávání projektů s účastníky řízení se asi nedá očekávat, že by se to v nárůstu objemu stavebních prací projevilo už v roce 2014.“

Foto: Sanja Gjenero