10. 9. 2014

Projekce trpí nízkými cenami a byrokracií

Projektové firmy nejvíce trápí nízké ceny realizovaných zakázek. Ty jsou výsledkem tvrdého boje ve výběrových řízeních, v nichž bývá, zejména u veřejných zakázek, hlavním kritériem právě nejnižší cena. Jak vyplývá ze Studie projektových společností 2014, zpracované společností CEEC Research, velkou svízelí projekce jsou rovněž těžkopádná státní administrativa a nekvalitní legislativa. Přitom nedostatek zakázek ze strany veřejných či privátních investorů se – možná překvapivě – v seznamu aktuálních problémů projektových společností umístil až na třetím místě.

Klíčovým problémem, který má aktuálně největší dopad na hospodářské výsledky projektových firem, jsou nízké ceny veřejných zakázek – to potvrzuje management 97 % z nich. Tento limitující faktor zmiňují všechny velké firmy i společnosti z oboru inženýrského stavitelství, ale i v menších firmách a v pozemním stavitelství je uváděn z pohledu dopadů na hospodářské výsledky na prvním místě. „Aktuálně se situace začíná pomalu zlepšovat a tlak již není tak velký, alespoň v některých oblastech projektových zakázek, například u železničních staveb. Projektanti tak mají problém zejména se zakázkami získanými v předchozích letech, které kvůli zajištění alespoň nějaké práce pro své zaměstnance byly ochotné vzít někdy i se ztrátou. Ty ale firmy nyní dostihly a způsobují jim problémy s cash-flow, někdy i se samotnou solventností,“ uvádí ředitel CEEC Research Jiří Vacek. Obdobně vidí situaci Marcel Soural, šéf společnosti Trigema: „Stále trvá stav, kdy je jediným kritériem výběru nejnižší nabídková cena. Mnoho firem je nuceno nabízet práci pod skutečnými náklady zakázky. Kvalita a spokojenost klientů je poté až druhořadá.“ A jak konstatuje Branislav Bačo ze společnosti Ruukki, nereálně nízké ceny projektových prací se samozřejmě odrážejí na kvalitě: „Nedostatek financí nutí ke snižování času investovaného do projekce, stejně jako k hledání neadekvátních a neodzkoušených technických řešení. Takto nekoncepčně vyprojektovaná budova si nese své ´nemoci´po celou dobu životnosti.“

id23289-02.jpg

Nesmyslná administrativní zátěž

Nejde ale jenom o nízké ceny. Naprostá většina ředitelů projektových firem (97 %) se shoduje na tom, že velmi výrazně jejich činnost negativně ovlivňuje vysoká administrativní zátěž a nekvalitní legislativa. „Největší problém vidím v extrémní administraci soutěžení zakázek, a co se týká vlastní přípravy staveb, tak ve velmi složitém projednávání a mnohdy rozporných stanoviscích účastníků řízení. Rovněž složité schvalovací procesy nejsou zrovna k dobru věci,“ říká Jiří Nesl ze společnosti Prodin: Souhlasí s ním Václav Hořejší, předseda představenstva Arcadis CZ: „Klíčové problémy jsou pořád stejné: nesmyslná legislativa, především vzývání modly nejnižší ceny, alibismus úředníků z důvodu obav z okamžité kriminalizace jakéhokoliv jejich rozhodnutí a nestabilita státní správy jako klíčového investora.“

Ředitelé projektových společností si v těchto souvislostech stěžují především na nekoncepční přístup státu k investiční politice, a to zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Plánování v této oblasti vyžaduje dlouhodobě konzistentní přístup, a ten chybí. Stát by měl podle ředitelů projektových firem stanovit dlouhodobý časový a finanční rámec pro výstavbu klíčových dopravních sítí a ten by se neměl měnit při pravidelných politických výměnách. Projektová nepřipravenost pak má významný vliv i na samotnou výstavbu, respektive na její výpadky. „Projektová nepřipravenost byla jedním z klíčových faktorů, proč se v žádném z posledních let nepodařilo vyčerpat rozpočet SFDI určený na výstavbu,“ říká Jiří Vacek. Mj. i proto, že větší projekty se zákonitě musí plánovat s velkým předstihem, což vyžaduje obvykle komplikovaná majetkoprávní příprava.