12. 9. 2018

Projektování: nedostatek kapacit, špatná legislativa a softwarové problémy

Pozornost ředitelů projektových společností bude v následujícím roce zaměřena především na získávání zakázek v ČR a najímání nových pracovníků. Největší brzdou dalšího rozvoje je přitom podle nich byrokracie a nekvalitní legislativa doprovázená nedostatkem volných kapacit. Celková příprava staveb investory pak zůstává v průměru na stejné, spíše nevalné úrovni jako v loňském roce – to vše vyplývá to ze studie společností CEEC Research.

„Většina projektových firem se v současné době potýká především s největším interním limitujícím faktorem, které vycházejí především z nedostatku vlastních personálních kapacit. Zároveň je možno dodat, že i outsourcing některých aktivit a služeb je problematický ze stejného důvodu,“ říká Jan Lidral ze společnostzi TAKENAKA EUROPE. Svůj pohled přidává také Petr Novotný, ředitel firmy Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného: „V současné době jsou limity rozvoje následující – administrativní náročnost a formální nejistota při zpracování dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona. Další administrativní náročnost přináší zpracování projektových dokumentací projektů podporovaných některými dotačními tituly. Splnění některých podmínek je v rozporu s technickým myšlením a optimálním fungováním dopravní infrastruktury. Druhým faktorem s negativním vlivem na růst firmy je nedostatek technicky vzdělaných a motivovaných vysokoškoláků.“

V dalším růstu přitom projektové společnosti nejvíce limituje byrokracie a nekvalitní legislativa. Tomuto faktoru jejich ředitelé na škále 1 – 10 přiřadili 7,4 bodu z maximálních 10, které již znamenají ohrožení růstu firmy. Další významnou brzdu rozvoje sektoru představuje nedostatek zkušené pracovní síly (6,7 bodu z 10) a příliš nízké ceny realizovaných zakázek (6 bodů z 10). Nejméně omezujícím faktorem růstu je naopak nedostatečná optimalizace interních procesů (2,7 bodu z 10) a nedostatečné vybavení (3,2 bodu z 10), by´t i na tomto poli jsou problémy – jak upozorňuje Ivan Pomykáček ze SUDOP PRAHA: „Určitě nás velmi limituje strnulost a obchodní politika softwarových firem. Na jedné straně neochota těchto firem až na výjimky pružně adjustovat svoje software na české prostředí – asi je pro ně zdejší trh příliš malý – a velmi pomalá dynamika vývoje jejich software pro projekční práce ve 3D. Naopak na druhé straně dusí vyšší aplikace nových verzí dogmatické uplatňování světových cen i na český trh.“

 

Potíže se zadavateli

Zadavatelé u svých zakázek podle ankety CEEC stále dávají vyšší prioritu nízké ceně oproti kvalitě stavby. Ředitelé projektových společností přitom ohodnotili veřejné investory 3,0 bodu na škále 1 až 10, kdy 1 vyjadřuje maximální důraz na cenu a 10 maximální důraz na kvalitu. Privátní investoři pak v průměru dbají na kvalitu téměř stejně jako na cenu (5,1 z 10).
Celková příprava staveb ze strany investorů zůstává z větší části stejná, jako byla v roce 2017, přičemž u veřejných investorů se jedná o 78 % a u privátních 74 %. Viditelné zlepšení ředitelé projektových firem zaznamenali jen v 10 %, respektive 16 % projektů. Investoři přitom dokáží jasně zadat projekt ke zpracování v převážné většině případů jen částečně (73 %) či dokonce vůbec (21 %).
„Odpověď na tuto otázku je poměrně složitá, protože se setkáváme se s různými typy klientů. Obecně se ale dá říci, že většina projektů se potýká v průběhu zpracování s požadavky na změny zadání ze strany klienta. Kvalitní řízení těchto změn je většinou hlavním úskalím projektu a vyžaduje erudované a zkušené vedení. Snažíme se méně zkušené klienty provázet procesem změn projektu a upozorňovat je na rizika s tím spojené,“ tvrdí Petr Ščurkevič z divize Projekce pozemních staveb, K4. „Z mojí zkušenosti dělají dobrá zadání soukromí investoři, kteří rozšiřují nebo expandují a prošli si peripetiemi se zadáním již v minulosti a jsou již poučeni, že jasně zadaný projekt jim ve finále ušetří nemalé náklady,“ dodává Martin Kovář, obchodní ředitel ze společnosti EXCON.

 

SF/pb