9. 3. 2017

Projektové kanceláře letos očekávají více práce

Objem projektových prací podle managementu projektových kanceláří letos poroste v průměru o 4,8 %, když jejich tržby by se měly zvýšit o 4,7 %. Kapacity projektových společností jsou ovšem v současnosti naplněny až na 96 % a obor už pociťuje deficit kvalitních pracovníků. Analýza, zpracovaná společností CEEC Research, současně naznačuje, že v dlouhodobější perspektivě jsou ale očekávání projekčních firem střídmá.

Sektor projektových prací očekává v roce 2017 mírný růst. Ředitelé projektových kanceláří jsou optimisté – v růst sektoru věří v 86 % dotazovaných firem. Opírají se přitom hlavně o očekávané navýšení veřejných i soukromých investic. V dlouhodobém horizontu jsou již tyto odhady o poznání opatrnější, takže například pro příští rok už se čeká růst objemu produkce jen o 1,8 %.

„Objem projektových prací bude mírně narůstat v privátní sféře. Souvisí to s dobrou kondicí našeho průmyslu, pozorujeme nárůst investic do rozvoje stávajících výrobních závodů a nových na zelené louce. Objevují se i nová využití brownfieldů,“ říká Aleš Krtička z ATELIERU TSUNAMI. Za další prorůstový faktor považuje více projektů v oblasti bytové výstavby, naproti tomu je podle něj zřetelná stagnace ve sféře veřejných zakázek.

Vývoj trhu projektových prací

Více práce – více peněz

Spolu s objemem práce porostou také tržby společností, což tvrdí osm z deseti (82 %) ředitelů projektových kanceláří. V průměru by v roce 2017 měly tržby firem být vyšší o 4,7 %, přičemž rychleji porostou tržby společností zaměřených na pozemní výstavbu, a to o 5,6 %. Ředitelé firem, působících v oblasti inženýrské výstavby, pak očekávají tržby vyšší o 4,2 %. Další růst příjmů, byť střídmější, je očekáván také v roce následujícím, kdy by se měl pohybovat na úrovni 2,6 %.

„Pozemní stavitelství, zejména pak bytová výstavba, je závislá na ochotě státní správy a samosprávy povolovat nové projekty. Přestože je u nás hlad po novém bydlení velký, snaha odsouhlasovat a zkracovat proces přípravy nových projektů je ze strany příslušných orgánů mnohdy nízká. Není náhodou, že oproti jiným metropolím se počet nových bytů v Praze pohybuje na pětině až čtvrtině úrovně, která je obvyklá v sousedních zemích. To se samozřejmě odráží i v objemu projektových prací,“ konstatuje Karel Branda ze společnosti Trigema Building.

Kapacity nadoraz

Kapacity projektových společností byly v době výzkumu, tedy v lednu a únoru 2017, vytížené na 96 %, v případě společností orientovaných na pozemní výstavbu dosahovalo toto vytížení dokonce hodnoty 98 %. Vytížení kapacit projektových kanceláří přitom stoupá pravidelně již od roku 2011. Logicky tedy už leckde schází pracovníci – tento deficit cítí už 49 % projektových kanceláří, přičemž situace je v tomto ohledu téměř shodná napříč sektorem.

Projektové společnosti proto letos plánují přijímat nové zaměstnance. Více než čtyři pětiny (85 %) firem chtějí získat nové projektanty, pětina (17 %) bude hledat také vedoucí projektů. Administrativní a manažerské pozice hodlají projektové firmy doplňovat jen minimálně.

„Vidíme potencionální problém do budoucna. Vysoké školy neprodukují až tolik absolventů ochotných se po ukončení studia svému oboru – stavařině – naplno věnovat. Určitě k tomu nepřispěla ani atmosféra ve společnosti a názor, že prý ve stavařině pracují především samí korupčníci a zloději,“ konstatuje Ivan Pomykáček z firmy SUDOP PRAHA.

Sektor nabírá nové zaměstnance

Foto: Michelle Whiffin

SF/pb