22. 10. 2014

PSP zítra? Možné je všechno!

Podle Tomáše Ctibora, šéfa Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), poměrně dramatické dění, respektive spory kolem Pražských stavebních předpisů (PSP), ani po volbách nekončí. První systémová změna regulace výstavby v české metropoli bohužel zůstává součástí politického boje v rámci hlavního města. V praxi to znamená, že ani evidentní podpora ze strany profesní komunity včetně jejího developerského segmentu není pro PSP zárukou budoucnosti.

Volební vášně utichly a zdá se, že utichlo i dramatické dění kolem PSP?!

Neutichlo. To jen nyní prožíváme krátký oddechový čas. Předpokládám, že tlak bude pokračovat.

Tlak na co a od koho?

Politické pozadí vám neosvětlím, sám ho nějak podrobně neznám, ale jinak je věc jasná: na změny v ustanoveních o venkovní reklamě tlačí billboardová lobby. Je smutné, že kvůli tomu – jednomu drobnému kamínku v obrovské skládačce – jsme schopni zničit tak zásadní věc, jakou PSP jsou.

A čím jsou?

Prvním krokem správným směrem – tedy k vytvoření a nastavení racionálního systému územního plánování.

Kritika se ale netýkala jenom velikosti billboardů?!

Jde o tendenční a účelovou kritiku. Zmíním jenom problém notifikace PSP unijními institucemi. My jsme to zkoumali – a zatím se stavební předpisy v Bruselu notifikovaly jen v jednom jediném případě. Notifikují se totiž výrobky, produkty, nikoli předpisy. Navíc jsou notifikace povinné jen pro celostátní normy, zatímco PSP pochopitelně platí jen v Praze.

Bez ohledu na to MMR hrozí zrušením PSP!

K tomu vám řeknu jediné: MMR má v gesci veškerou stavební a územněplánovací legislativu. Máte pocit, že je pořádku, že je na evropské úrovni? Já myslím, že máme pravdu a přesvědčuje mne o tom i podpora – třeba ze stran komory architektů nebo z akademické půdy či od Klubu za starou Prahu. Velmi příznivé ohlasy máme i ze zahraničí. Bohužel asi platí ta stará pravda, že doma není nikdo prorokem.

Nespočívá část té kauzy také v nedostatečné komunikaci? Já mám pocit, že tato témata, ať už přímo PSP, nebo územní plánování jako takové, ale stejně tak i urbanismus a architektura, se diskutuje jen uvnitř profesní komunity.

Tak to jste ale nedával pozor! My dobře víme, že bez komunikace nelze dosáhnout ničeho. Proto tady před rokem pro ni na IPR vznikl zvláštní útvar – Kancelář komunikace a prezentace. A myslím, že za ten rok se nejen PSP, ale i další témata, o která se dříve zajímala jen specializovaná média, staly pravidelnou a stabilní součástí obsahu všech hlavních médií i zpravodajských relací. Dnes už jsme napojeni na široký okruh novinářů, kteří s námi konzultují a problematice územního plánování a výstavby se věnují. Ne vždy směrem k IPRu pozitivně, ale o to přece nejde.

Budu tedy dávat pozor. Ale: lidi praxe koneckonců tyhle všechny peripetie moc nezajímají. Ti se ptají: podle čeho máme „kreslit“?

1. října tohoto roku vstoupily PSP v účinnost, tento předpis je platný.

To je jasné – ale budou platit ještě za měsíc či za rok?

Já dnes musím připouštět jakoukoli možnost. Uvidíme, jakou bude mít podobu nová rada – některé politické strany si PSP bohužel zvolily jako negativní téma. My pracujeme dále a doufáme, že s novým vedením města najdeme shodu.

Sotva vstoupil v platnost nový občanský zákoník, ihned se ukázalo, že jsou v něm skutečně věcné chyby a tak se dnes projednává technická novela. Možná mají své nedostatky i PSP – nepočítáte také s nějakou jejich korekcí?

Především – PSP se projednávaly rok a půl velmi důkladně, řešily se četné připomínky, jednalo se s městskými částmi, a to do všech detailů, nebyl to jen nějaký formální proces. Takže v PSP podle mého mínění žádné chyby či omyly nejsou. Ale za druhé: od počátku víme, že PSP jsou jen prvním krokem k zásadní systémově změně ve sféře regulace výstavby v Praze a počítáme s jejich novelizací v tom okamžiku, kdy bude hotov Metropolitní plán. Je to logické, některá ustanovení PSP se nepochybně stanou jeho součástí. Rada města nám také jako zpracovateli uložila jeden rok předpis vyhodnocovat a pak případně navrhnout novelu.

A metropolitní plán bude kdy?

Jeho návrh bude hotov počátkem druhé poloviny příštího roku. Počítáme s tím, že po prázdninách, tedy od 1. září 2015, se začne návrh Metropolitního plánu projednávat.

Problematice PSP bude věnován jeden z panelů tradiční konference REM Autumn, která se koná ve čtvrtek 23. října v pražském hotelu angelo. O peripetiích kolem stavebních předpisů pro Prahu budou diskutovat Jan Kasl, bývalý pražský primátor, Karel Hořejš ze stavebního úřadu MČ Praha 9, architekti Michal Šourek a Filip Tittl, který se na tvorbě PSP přímo podílel, a také významní představitelé developerské komunity Radim Passer a Leoš Anderle.

Foto: R Stewart