11. 8. 2021

Realitní investice razantně vzrostly

Celkový objem investic do komerčních nemovitostí v České republice se ve druhém čtvrtletí roku 2021 vyšplhal na 426 milionů eur. Podle statistik společnosti Savills se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku jedná o 42% nárůst, přičemž oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku se investiční aktivita zvýšila o 47 %.

“Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme evidovali celkem 14 investičních transakcí, tedy o trochu více než ve druhém čtvrtletí loňského roku, kdy bylo uzavřeno 11 transakcí. Aktivitě na trhu dominoval kancelářský sektor, kde bylo uzavřeno šest transakcí, následovaný průmyslovým a maloobchodním sektorem,” říká Lenka Pechová ze Savills.

Investoři preferují Prahu

Tuzemští investoři investovali během druhého čtvrtletí 2021 do komerčních nemovitostí v celé zemi 160 milionů eur a získali devět ze 14 prodaných nemovitostí, tři v Praze a šest na regionálních trzích. Přeshraniční investice přesáhly hodnoty 266 milionů eur, což je o 77 % více než v předchozím čtvrtletí, a tvořily 62 % celkového investičního objemu za druhé čtvrtletí 2021. Praha byla pro zahraniční investory nakupující komerční nemovitosti opět první volbou, když 90 % zahraničního kapitálu za druhé čtvrtletí bylo investováno v hlavním městě, zatímco v prvním čtvrtletí 2021 to bylo 51 %.

Průměrná velikost investiční transakce dosáhla 30,5 milionu eur, což je 10 milionů pod čtvrtletním průměrem běžným před pandemií. Trh stále čeká na návrat větších transakcí, které by přesáhly hodnotu 100 milionů eur.

Stabilní výnosy

Již čtvrté čtvrtletí po sobě, od třetího čtvrtletí 2020, zůstaly výnosy z nejlepších nemovitostí ve všech realitních sektorech beze změn. U nejlepších kancelářských nemovitostí v Praze se díky nízkému objemu nové výstavby a stabilnímu nájemnému ustálily na úrovni 4,10 %. Výnosy ze vhodně umístěných a dobře pronajatých moderních průmyslových prostor se pohybují kolem 4,25 %. V segmentu prvotřídních nákupních center chybí na trhu relevantní transakce, nicméně odhad výnosů u nejúspěšnějších projektů v Praze by se stále pohyboval kolem 5,75 %.

Fraser Watson ze Savills ČR a SR komentuje budoucí vývoj na trhu následovně: „Investiční trh v České republice se pomalu zotavuje, ve srovnání s dobou před pandemií je však aktivita stále nižší. Český průmyslový trh zůstává mimořádně silný. Extrémně nízká míra neobsazenosti v kombinaci se strukturou trhu, na němž developeři zpravidla staví a neprodávají, by mohla v nadcházející krátkodobé až střednědobé budoucnosti vést k poklesu výnosů.“

Současně investoři vstupují na rezidenční trh – objevují se různé transakce, z nichž většina se měla formu „forwardových“  struktur, kdy se investoři zavázuje k akvizici projektů ještě před zahájením výstavby nebo v jejím průběhu. Nicméně rezidenční výnosy jsou podle F. Watsona v současnosti nejnižší ze všech realitních sektorů a nebylo by velkým překvapením kdyby ještě dále klesly.

SF/pb