12. 12. 2012

Retail: akviziční ofenzíva skupiny CPI

Poslední dva roky českým „retailovým“ trhem významně zahýbaly. Čtvrtým největším vlastníkem maloobchodních ploch v ČR se stala CPI Group Radovana Vítka, přičemž ještě ke konci roku 2010 tato skupina v žebříčku jejich tuzemských majitelů byla až na 9. místě. Od té doby ovšem CPI zdvojnásobila maloobchodní plochy ve svém vlastnictví, a to především díky agresivní akviziční strategii – a díky získání významného podílu ve společnosti ORCO a skupině Ablon je dnes CPI pravděpodobně největším hráčem našeho realitního trhu. V retailu ovšem stále bezkonkurenčně vede společnost Tesco.

Největším vlastníkem maloobchodních ploch (obchodní centra a nákupní parky) v České republice je k prosinci roku 2012 mezinárodní obchodní řetězec Tesco. Jeho pozice ve „vlastnickém“ žebříčku se přitom už delší dobu nezměnila. Za Tescem následuje společnost IKEA Group, nábytkářský řetězec a zároveň developer a provozovatel nákupních center. A teprve třetí místo mezi vlastníky retailových ploch v České republice patří tuzemské firmě – developerovi nákupních parků společnosti Intercora.

Nástup českého kapitálu

„CPI Group se stává důležitým hráčem na trhu maloobchodních ploch, především regionálních obchodních center. Domácímu trhu doposud dominovaly mezinárodní skupiny, nyní však nabývá na síle domácí kapitál a tento trend bude pokračovat i do budoucna,” říká Jonathan Hallett, výkonný ředitel konzultační společnosti Cushman & Wakefield v České republice a na Slovensku. „Vysvětlení tohoto trendu leží v agresivní expanzi domácího kapitálu během současné ekonomické krize,” dodává Hallett.

CPI je díky výše uvedenému největším skokanem retailového žebříčku – během pouhého jednoho roku se skupina posunula z 9. na 4. místo. Podobně dynamický je pohyb německého vlastníka a provozovatele obchodních center, společnosti ECE, který se ze 14. místa dostal na 9. místo a „premiérově“ tak pronikl do maloobchodní TOP-TEN.

NEJVĚTŠÍ VLASTNÍCI NÁKUPNÍCH PLOCH

(Česká republika, prosinec 2012)

id21959-02.jpg

Zdroj: žebříček vlastnictví maloobchodních ploch byl sestaven společnosti Cushman & Wakefield na základě jejích vlastních dat. Do maloobchodních ploch byly započítány obchodní centra a nákupní parky. Samostatně stojící jednotky do něj zahrnuty nejsou.

Různé strategie růstu

Posilování strategických pozic na českém maloobchodním trhu a rozšiřování přímého vlastnictví obchodních ploch dosahují zmíněné společnosti různými cestami. „IKEA Group si zajistila organický růst na českém trhu rozšiřováním svých obchodních center. Naproti tomu CPI Group a ECE zvětšovaly svá maloobchodní portfolia nákupem existujících ploch,” říká Michal Soták, vedoucí oddělení výzkumu trhu v Cushman & Wakefield. Deset největších hráčů na tuzemském retailovém trhu vlastní dohromady 1,85 milionu metrů čtverečních pronajímatelné plochy. To je polovina všech existujících moderních maloobchodních ploch v České republice, přičemž před dvěma lety připadalo na deset největších vlastníků 47 % všech ploch, tedy víceméně tentýž podíl.

Celkem dnes maloobchod v České republice disponuje plochou 3,7 milionu metrů čtverečních. V současnosti už saturace domácího trhu dosáhla relativně vysokého stupně, v mnoha ohledech srovnatelného se západní Evropou. Podle některých odborníků proto doba příliš nepřeje výstavbě velkých obchodních center a retailový development se bude koncentrovat spíše na menší jednotky, např. nákupní parky, nebo rozšiřování či redesign stávajících kapacit. Jiní jsou ovšem toho názoru, že tlak na výstavbu velkých nákupních středisek bude pokračovat bez ohledu na jisté nasycení poptávky a v jedné lokalitě si tak bude navzájem konkurovat více center.