12. 6. 2015

„Retail“ dnes a v budoucnosti

Vzestup on-line nákupů a úlohy sociálních médií má bude mít zásadní vliv na způsob, jakým nakupujeme. To má nepochybně velký dopad nejen na technologická rozhraní, využívaná v e-commerce, ale také na fyzickou podobu obchodních kolplexů. „Nákupní centra se musí stát místem, se kterým se zákazník může ztotožnit! – to označuje za klíčové Peter Wojtusiak z architektonického ateliéru Chapman Taylor Česká republika, který u nás působí od roku 1998 a je podepsán například pod rezidenčním projektem Prague Marina.

Pro vytvoření genia loci obchodního centra je podle P. Wojtusiak nezbytné, aby jeho podoba vycházela z architektonického charakteru daného místa a neodcizovala se použitím nějakého grandiózního a abstraktního designu. Čerpání inspirace z místní identity je přitom zvláště důležité tam, kde nákupní centra vznikají v centru starších, často historických měst. Příkladem je Trinity Leeds od Chapman Taylor, což je úspěšná novodobá interpretace městských viktoriánských pasáží. Úcta architektonického konceptu k historii a atmosféře města vytvoří silnější nadčasový koncept budoucí identity obchodního centra, než jen jednorázový pocit okouzlení z originálního a překvapivého designu.

Od obchodu k polyfunkčním budovám

Ať už historický kontext, na který by mělo centrum navázat, existuje či nikoliv, je nezbytné, aby byl vytvořen genius loci, který přesáhne samotnou potřebu či funkci nákupu. Architekti proto musí při tvorbě maloobchodních prostor stále více brát na zřetel nedostatečnost monofunkčních maloobchodních schémat, které obvykle jsou jen „krabicí“ na obchody. Trend směřuje k polyfunkčním objektům, která jsou schopna převzít další funkce, například komunitního centra – kromě obchodních kapacit tedy musí být schopné poskytnout zázemí například pro módní přehlídky, televizní show a jiné sezónní události. Současně se dnes stává dalším trendem stavět budovy, které v sobě kromě maloobchodu integrují čí dál více dalších účelů, jako je například bydlení či administrativa.

Zážitek nad nákup

„Od amerického modelu nákupního centra, který přišel do Velké Británie a celé Evropy v 60. a 70. letech, jsme ušli dlouhou cestu,“ říká P. Wojtusiak a dodává: „V 90. letech se obchodní komplexy posunuly dál od měst v podobě regionálních nákupních center a rozlehlých ploch pro parkování automobilů. Až po roce 2000 si maloobchod našel cestu zpět do města, a to se záměrem revitalizovat jejich centrálních lokality.“ Je jasné, že současné a budoucí trendy v retailové výstavbě budou samotné nákupy a distribuci odsouvat mírně do pozadí, ale o to více se budou koncentrovat na vytváření „nezapomenutelných“ zážitků pro zákazníka. V době, kdy každý může koupit téměř cokoli on-line, je důležité, aby fyzické prodejny sloužily jako kultovní, vlajkové obchody. „Zřejmě to nikdo nepochopil lépe než Apple,“ vysvětluje Peter Wojtusiak. „Proč lidé stojí ve frontách a dokonce kempují před obchodem Applu při zahájení prodeje nejnovějšího iPhonu? Mohli by si ho koupit on-line, ale to neudělají, protože samotný zážitek nákupu v unikátním prostoru je součástí hodnoty výrobku.“

Gastronomie a atmosféra

V budoucnu budou muset být obchodní centra ještě více integrována do okolního prostředí, být interaktivní a poskytovat řadu služeb, včetně bohaté nabídky obchodů s potravinami a nápoji, jakožto nedílné součásti celkové volnočasové nabídky. „Na internetu nemůžete jíst,“poznamenává Peter Wojtusiak. Nákupní centra se podle něj budou muset přizpůsobovat celospolečenskému trendu stravovat se „venku“. Aktuální výzvou pro architekty tedy je vytvořit takový prostorový koncept, ve kterém se budou lidé bavit, stravovat i nakupovat. To vše s jedinečnou a neopakovatelnou atmosférou, která bude vycházet z charakteru lokality a bude odpovídat zájmům a potřebám komunity, jíž je centrum určeno. „Konec konců lidé si stále cení možnosti potkávat se a nakupovat v reálném světě. To je to, co budoucí obchodní centra musí nabídnout,“ uzavírá Peter Wojtusiak.

Americký model

  • 60. a 70. léta – Do Velké Británie a celé Evropy přichází americký model obchodních center

{{nahled(/data/i­mages/id23874–01.jpg)}}

Regionální obchodní centra

  • 80. léta – Velká Británie zažívá boom retailových staveb. Regionální obchodní centra odtahují zákazníky z městských center.

{{nahled(/data/i­mages/id23874–02.jpg)}}

Předměststská centra

  • 90. léta – Pokračující oblíbenost velkých „mimoměstských“ nákupních center dosažitelných autem

{{nahled(/data/i­mages/id23874–03.jpg)}}

Revitalizace městského centra

  • 2000–2009 – Začíná revitalizace městských center řízená projekty, které kombinují nakupování s jinými aktivitami

{{nahled(/data/i­mages/id23874–04.jpg)}}

Integrovaná prostředí

  • 2010 – 2019 – Jelikož internet mění nákupní zvyklosti, maloobchodní centra v centrech měst se stávají plně integrovanými stavbami

{{nahled(/data/i­mages/id23874–05.jpg)}}

Budoucnost

  • 20. léta (2020–2029) – Maloobchodní architektura, která se vyvíjí s časem, je interaktivní a poskytuje řadu služeb

{{nahled(/data/i­mages/id23874–06.jpg)}}