30. 1. 2018

Retailová futurologie aneb jak budeme nakupovat v roce 2030

Automatizace, maximální komfort pro zákazníka a Big Data jsou pouze některé z trendů, od nichž se očekává, že v nedaleké budoucnosti změní maloobchod a způsob, jakým budou spotřebitelé nakupovat. To se pokusila zmapovat společnost CBRE, jejíž odbornici se ve studii Retail 2030 zabývali tím, jak bude vypadat prostředí „retailu“ vlastně za pár let.

Studie Retail 2030 přináší 40 „futuristických“ předpovědí pro budoucí podobu maloobchodu, ovlivněnou a vyvolanou změnami v životním stylu, městském prostředí, provozními postupy, logistice i jiných trendech ovlivňujících toto odvětví. Tyto závěry pomohou nastínit situace, kterým obchodníci a investoři budou čelit a jak se mohou na tyto změny připravit. Z několika desítek prognóz vybíráme ty nejdůležitější:

Robotika a automatizace – podle CBRE se bude stále více investovat do nových technologií, automatizace a robotiky, což bude mít do roku 2030 za následek změnu v počtu nabídky pracovních míst v maloobchodu, protože některé lidské činnosti nahradí automatizované procesy.

Síla predikce – internet je již nyní velkým zdrojem informací o nákupním chování spotřebitelů a díky tomu budou moci maloobchodníci předvídat požadavky zákazníků ještě předtím, než si je uvědomí sami zákazníci. Výrazně se tak zdokonalí a zefektivní dodavatelský řetězec. Zákazníkům to umožní dosáhnout plné transparentnosti informací o jejich nákupech a obchodníkům to pomůže plnit objednávky efektivněji.

Co chcete, kde chcete kdy chcete – technologický pokrok chytrých zařízení umožní spotřebitelům koupit, co vidí, kdekoli a kdykoli a z jakéhokoliv zdroje.

Individualizace zákazníků na základě jejich zážitků – znalost nákupních zvyků zákazníka, jeho volnočasových zájmů a preferencí poskytne možnost a prostor pro nabízet konkrétní nabídku. Právě personalizace bude v maloobchodě klíčovým tahounem.

Osobní vlastnictví aut se dramaticky sníží – osobní vlastnictví bude spíše výjimkou než standardem a automobily bez řidičů nebudou výjimkou.

Z kamenných obchodů se stanou showroomy a ambasadoři značky – tradiční obchody se zaměří na vytváření a předávání zážitků spojených s konktérní značkou. Nákup se stane zážitkem spojeným s angažovaností neboli věrností k dané značce, neboť i navzdory rychlosti a snadnosti přístupu ke zboží online, bude mít i zákazník roku 2030 stále touhu navštěvovat kamenné obchody.

Nárůst konkurence – spotřebitelé budou toužit po nových zážitcích, a proto se maloobchodníci budou snažit nabídnout zážitek maximálně atraktivní a navíc edukativní. Pro zajištění budoucího úspěchu bude nutná schopnost utužovat kontakt se zákazníkem.

Katarína Brydone ke společnosti CBRE k tomu říká:

„Budoucnost retailu se změní víc, než jsme si, kdy dokázali představit. V CBRE jsme přemýšleli o tom, co se změní a co to bude znamenat pro spotřebitele i odvětví maloobchodu jako celek. Kamenné obchody coby prodejní kanály zůstávají i nadále důležité a bude kladen velký důraz na komunikaci značky a s ní spojené zážitky, vedle toho také na schopnost obchodníků se odlišovat a personalizovat svoje produkty na míru zákazníkovi. Obchodníci se budou muset ještě víc zaměřit na digitalizaci ať už v online nebo v offline, a na napojení emocí zákazníka na značku ve všech komunikačních kanálech. Big data se už nyní stávají neocenitelná. Očekává se, že přibližně 85 % emočních interakcí zákazníka se značkou bude řízené umělou inteligencí. A v neposlední řadě rychlost vývoje v logistice ovlivní schopnost značek reagovat na požadavky zákazníků. Změny očekáváme v managementu spotřebitelského řetězce, rychlosti a pohybu dodávek, kompetencí některých typů produktů bližších zákazníkovi, automatizace zásobování domácností a možnosti transformovat mnohé obchody na showroomy s dodávkou zboží zákazníkovi v okamžiku příchodu domů.“

SF/pb