5. 8. 2020

Skanska: klimaticky neutrální kanceláře pro Prahu

Úplně první klimaticky neutrální kanceláře v regionu střední a východní Evropy plánuje v české metropoli postavit společnost Skanska. Aby dosáhl tohoto ambiciózního cíle, použije developer inovativní řešení založené na použití konstrukčního dřeva. Začátek stavebních prací na kancelářské budově v ulici Radlická v Praze je plánován na rok 2023.

Výstavba a stavební průmysl jsou dohromady odpovědné za 39 % veškerých emisí uhlíku na světě, přičemž provozní emise (z energie využívané k vyhřívání, ochlazování a osvětlení budov) z toho činí 28 %. Zbývajících 11 % tvoří „zabudované“ emise uhlíku, nebo jinak řečeno „počáteční“ emise uhlíku, které souvisejí s materiály a stavebními procesy během celého životního cyklu budovy.

Priorita: udržitelné projekty

„Pro naše projekty neustále hledáme chytrá klimatická řešení, abychom splnili náš cíl. Svou činnost chceme provádět udržitelným způsobem. V průběhu uplynulých 12 měsíců jsme představili Rebetong, skutečně revoluční recyklovaný beton, který odpovídá potřebám snížení emisí skleníkových plynů u jednoho z materiálů, jenž emisí uhlíku produkuje nejvíce. Také dva z našich pražských projektů – Visionary a Praga Studios – byly na základě certifikace LEED zařazeny mezi deset nejudržitelnějších kancelářských budov na světě. Obě budovy rovněž jako jediné projekty v České republice získaly certifikaci WELL. Nyní míříme ještě dál a chceme vybudovat první klimaticky neutrální kancelářskou budovu v regionu CEE,“ říká Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka komerčního developmentu pro Maďarsko a Českou republiku společnosti Skanska.

Navrhovaná kancelářská budova, jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality, bude stát na ploše 13 000 m2 v ulici Radlická v Praze 5. Pronajímatelná plocha je odhadována na 30 000 m2. Skanska v této čtvrti již dva kancelářské projekty postavila – Five a Riverview – a v plánu je zde také výstavba jednoho rezidenčního projektu.

„Abychom dosáhli našeho cíle, tedy klimaticky neutrální budovy, nahradíme – kromě dalších vysoce účinných a udržitelných řešení – konstrukční betonové prvky dřevem.  Dřevo má úžasné vlastnosti. Jednou z nejlepších, zejména v aktuálním kontextu zrychlujících se klimatických změn, je skutečnost, že tento materiál má velmi nízkou uhlíkovou stopu,“ dodává A. Tomášková.

Dřevo je ekologické

„Aby přežilo, musí lidstvo začít spotřebovávat méně. Architekti proto musejí přijít s koncepty, které budou v souladu s trendy udržitelného rozvoje. Dřevo je odpovědí na řadu našich kritérií. Z energetického hlediska je efektivní, umožňuje prefabrikaci, recyklaci a je lehké, ale přesto nosné. Kromě všech zmíněných benefitů rovněž vytváří velmi příjemné prostředí a má pozitivní vliv na všechny naše smysly. V té budově se bude skvěle pracovat,“ říká Jakub Cigler ze studia Jakub Cigler Architekti, které je za projekt odpovědné.

Stromy přijímají ze vzduchu oxid uhličitý, a zatímco jej přeměňují ve dřevo, uvolňují do ovzduší kyslík. Avšak čím je strom starší, tím pomaleji roste a spotřebovává čím dál méně oxidu. Nakonec se začne rozkládat, přičemž ho uvolňuje zpět do ovzduší. Využije-li se dřevo před koncem jeho životního cyklu jako materiál, zůstane CO2 ve dřevě uchováno po desetiletí.

„Ušetříme CO2 přímo i nepřímo, protože snadná prefabrikace a lehkost dřeva umožňují naložit na jeden kamion více komponent. Zároveň bude veškeré použité dřevo pocházet z kontrolovaných a udržitelných zdrojů,“ pokračuje A. Tomášková.

Použití dřeva místo oceli nebo betonu znamená menší spotřebu fosilních paliv a ve výsledku méně emisí skleníkových plynů. Dřevěná konstrukce se snadno montuje, což zmenšuje množství práce, kterou je třeba odvést přímo na staveništi. Kromě toho lze základní konstrukci vystavět ze dřeva rychleji než z betonu a je snazší ji recyklovat.

SF/pb