21. 6. 2017

Stavební firmy mají téměř vytížené kapacity

Pro letošní rok predikují ředitelé stavebních společností mírný růst celého sektoru o 2,7 %, přičemž v roce 2018 by pak měl růst pokračovat tempem 2,4 %. A jak vyplývá z poslední analýzy stavu českého stavebnictví, zpracované společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain, vytížení kapacit jednotlivých společností se aktuálně pohybuje až na úrovni 92 %. Přitom zakázky mají stavební firmy nasmlouvané v průměru na 7,7 měsíce dopředu.

Na mírném růstu produkce se shodly tři čtvrtiny respondentů ankety. „Sektoru se podařilo stabilizovat zejména díky přílivu zakázek od privátních investorů. Daří se zejména bytové, průmyslové a kancelářské výstavbě. Otázkou zůstává dlouhodobá udržitelnost tohoto vývoje vzhledem ke komplikované legislativě a chybějícím územním plánům,“ vysvětluje Pavel Kliment z KPMG.

Očekávaný vývoj v jednotlivých segmentech stavebního sektoru

Za zmínku stojí i postřeh z developerské obce. „V Praze se povolují převážně jen malé rezidenční projekty a ty velké stojí. Nasvědčují tomu aktuální data ČSU o stavebnictví a bytové výstavbě. V dubnu totiž úřady vydaly 51 povolení celkem na 279 bytových novostaveb. Za první čtyři měsíce roku se tedy dá usuzovat, že v průměru necelých 5,5 bytu připadá na jeden rezidenční projekt ať již bytových nebo rodinných domů. Je to jedno z nejnižších čísel za posledních deset let. Ještě před dvěma lety to bylo téměř 19,5 bytu na projekt, tedy 3,5x více. Vedení Prahy tedy sice volá po výstavbě velkých rozvojových projektů na brownfieldech, realita je ale bohužel jiná,“ říká Dušan Kunovský z Central Group.

František Fryš z firmy Swietelsky stavební zase upozorňuje na význam investic veřejného sektoru: „Klíčové bude i to, jak se bude dařit rozhodujícím veřejným investorům v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství. Velké infrastrukturní zakázky se v roce 2017 budou zřejmě zahajovat s velkými potížemi, vzhledem ke stavu jejich přípravy i s ohledem na naprosto deformovanou úroveň cen na trhu. Privátní investoři v pozemním a průmyslovém stavitelství přinesli do sektoru lehké oživení, ale stagnace přetrvává právě u veřejných zakázek, především u silnic a dálnic. Takže rok 2017 bude velmi podobný roku 2016.“

Optimismus v malém

Více skeptická očekávání pro letošní rok mají především velké stavební společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavby, které očekávají růst trochu nižší, a to na úrovni 2 – 2,1 %. Lépe svou budoucnost naopak vidí malé firmy a společnosti zaměřené na pozemní stavitelství (obě skupiny avizují růst 3 % ). „Rok 2017 bude pro stavebnictví opět velmi složitý. Důvodem nejsou finanční prostředky, ale nepřipravenost velkých infrastrukturních staveb. Tento stav je způsoben dlouhodobě nekoncepční prací státu, a též z důvodu častých změn na ministerstvu dopravy a v jeho klíčových organizacích,“ konstatuje Antonín Daňa ze společnosti Porr. A podobně vidí situaci Tomáš Kaláb z firmy Kaláb: „České stavebnictví je dlouhodobě v krizi z několika důvodů. Příprava staveb se v českém právním prostředí neúměrně protahuje. A investice státu do výstavby mají mezi jednotlivými roky obrovské výkyvy. Rok 2017 bude podle mého názoru oběma těmito negativními vlivy výrazně poznamenán.“

Nebudou lidi?

Společně s růstem produkce porostou také tržby. V roce 2017 predikují ředitelé stavebních společností jejich navýšení o 5 %, v příštím roce pak bude tento růst dále pokračovat o další 3,8 %. Co do jednotlivých stavebních segmentů, velmi pesimistické jsou i na tomto poli opět firmy specializující se na inženýrské stavby, které hovoří o navýšení tržeb jen na úrovni 1,9 %.

Trochu paradoxní je, že současně sektor projevuje obavy z nedostatku pracovních sil.  „S růstem produkce stavebních firem souvisí i nábor nových pracovních sil, kapacity firem jsou totiž aktuálně vytíženy na více než 90 %. Navíc nových dostupných pracovníků je na trhu naprostý nedostatek. Díky tomuto tlaku na trhu vidíme větší potřebu kvalitního řízení interních lidských zdrojů ve firmách a jejich větší zájem o udržení stávajících zaměstnanců i formou různých nadstandardních benefitů,“ popisuje nejnovější trendy v této oblasti Tomáš Grec ze společnosti Elanor.

Foto: Pakura Ruslan Martina Perhat

SF/pb