26. 2. 2015

Stavebnictví: oživení zatím cítí hlavně inženýrské stavitelství

Každá třetí stavební firma, přesně 35 % z nich, působící na českém trhu má – podle poslední analýzy poměrů na domácím trhu stavebních prací, provedenou společností CEEC – víc práce než loni. A dalším 44 % se podařilo uzavřít smlouvy na stejný objem prací jako v loňském roce. Stavební společnosti tak už i prakticky cítí pozitivní náladu v ekonomice, která má vliv na rozvoj pozemního stavebnictví. Jejich management současně věří v proinvestiční politiku vlády, která „nasytí“ firmy závislé na výstavbě dopravní infrastruktury. Část stavebních firem proto již bude nabírat nové zaměstnance a investovat do nové techniky.

Objem stavební produkce už v roce 2014 na rozdíl od předchozích let poprvé meziročně vzrostl a informace o vývoji v tomto roce jasně naznačují, že růst by měl pokračovat. V průměru mají firmy nasmlouvanou práci na půl roku (5,9 měsíce), velké stavební společnosti dokonce na více než 10 měsíců. „Pokud bude pozitivní vývoj sektoru pokračovat a firmy uvidí udržitelnost tohoto růstu i pro další roky, počet zaměstnanců stavebních firem by v průběhu roku 2015 mohl vzrůst o 4 – 5 %“, komentuje závěry analýzy CEEC její ředitel Jiří Vacek. Jeho slova potvrzují i ředitelé největších stavebních společností „Vzhledem k tomu, že v některých segmentech stavebního trhu došlo k oživení, je nábor nových zaměstnanců nezbytný. Především v oblasti železničního stavitelství plánujeme investice do mechanizace a pokračuje nábor kvalifikovaných zaměstnanců. Počítáme také s větším využitím našich synergií s obchodní jednotkou Skanska Polsko,“ říká Roman Wieczorek, výkonný ředitel společnosti Skanska ČR a SR. Větší objem práce než před rokem potvrdily především firmy, které pracují v oboru inženýrského stavitelství, tedy ty, které staví silnice a železnice. Smlouvy na delší dobu než v roce 2014 má 40 % těchto firem.

Personální posilování

Dva z pěti (38 %) ředitelů firem proto plánují personálně posilovat své týmy. „Na letošní rok plánujeme nábor 3 – 5 % nových zaměstnanců na pozice THP,“ uvádí Karel Branda, statutární ředitel firmy Trigema Building. Najímat nové pracovníky bude každá druhá velká společnost a 40 % firem působících v oblasti inženýrského stavitelství. „Počítám s nástupem nových, odborně zdatných pracovníků do přípravy staveb i do projektových týmů. Zaměstnáme také několik studentů ze stavebních fakult,“ potvrzuje Ivan Havel, výkonný ředitel, firmy Geosan Group. Více než třetina (35 %) ředitelů společností také potvrdila, že oproti loňskému roku navýšila rozpočty na nákup nových strojů, a to až o 15 %. Firmy tak budou po dlouhých letech, kdy se stavebních strojů spíše zbavovaly nebo nákup strojového parku odkládaly, investovat do svého technického zázemí a následně i zvýšení konkurenceschop­nosti. „Pozvolný nárůst zaměstnanosti jsme zaznamenali již v minulém roce a očekáváme, že tento trend bude pokračovat i letos. Nákup mechanizace budeme orientovat především do obnovy a modernizace stávajících prostředků,“ vysvětluje Petr Čížek, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Očekávaný růst zaměstnanosti ve stavebnictví potvrzuje i Milan Valenta, obchodní ředitel společnosti Průmstav: „Spolu s mírným růstem objemu zakázek počítáme i s odpovídajícím náborem nových zaměstnanců, zvláště pro vedení a řízení staveb.“

Lepší zítřky pro všechny

Citovaný průzkum je věnován především firmám, které jsou zaměřeny na dopravní stavby apod. Pozemní stavitelství, tedy výstavba občanských objektů, zjevně dosud viditelnější oživení tolik nepociťuje, nicméně jak naznačují zprávy o činnostech developerů, jak v oblasti rezidenční, tak komerčních realit je v plánu realizace řady projektů. Podle prognózy Svazu podnikatelů ve stavebnictví by celý stavební sektor měl svou produkci v meziročním porovnání zvýšit o 3 – 5 % (po zvýšení o 2,5 % loni). V souvislosti s tím také stavební firmy po dlouhých letech hodlají zvyšovat své ceny – podle jiné analýzy CEEC by v průměru měly vzrůst o 6 %.

(Problematice stavebnictví se bude věnovat i jarní celodenní konference Stavebního fóra – problematiku smluv o dodávkách stavebních prací účatníkům konference přiblíží Rafael Moreno, ředitel společnosti Průmstav, když pozadí vývoje cen stavebních prací jim přiblíží Karel Branda z firmy Trigema Building. Konference Real Estate Market > Spring 2015 Se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2015 v pražském hotelu Diplomat.)

Foto: Herman Brinkman