23. 9. 2019

Ve stavebnictví chybí kvalifikovaní pracovníci

V současné době mají domácí stavební firmy své kapacity využité téměř naplno (94 %) a proto se snaží navyšovat své personální stavy. Jako většina technických oborů se ale – jak ukazuje poslední průzkum společnosti CEE Research – potýkají s nedostatečnou nabídkou kvalifikovaných pracovníků.

Personální nouze stojí v pozadí toho, že jen 9 % stavebních firem se daří navyšovat počet pracovníků podle svých představ, dvěma pětinám se navýšení povedlo pouze částečně, či minimálně (37 %, respektive 43 %), když každá desátá společnost dokonce zaznamenala úbytek zaměstnanců.

Už v mateřské školce?

Jedním z řešení této situace je větší propagace technických oborů a zvýšení jejich atraktivity v očích školáků a studentů. Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných stavebních firem se domnívají, že by se taková propagace měla posílit, a to výrazně. Jen naprosté minimum (1 %) přitom větší úsilí na tomto poli nepovažuje za důležité.

Za nejefektivnější dobu, kdy s propagací technických oborů u dětí a studentů začít, považují dvě třetiny (66 %) ředitelů stavebních firem období základní školy, když pětina (24 %) se domnívá, že efektivnější bude propagace až na středních školách. Naopak desetina účastníků ankety by byla pro co nejčasnější propagaci, a to už v mateřských školách. Co se jejích forem týká, stavební management se celkem shoduje v tom, že jejími efektivními nástroji mohou být exkurze, praktické hodiny výuky a stejně tak „nábor“ přes známé youtubery.

„Samotná propagace technických oborů je sice jednou z možných cest, ale sama o sobě nestačí. Mladí lidé potřebují poznat, že mají ve stavebních firmách možnost prorazit i s tím, co je jim nejbližší, a to jsou IT technologie. Stavebnictví se modernizuje, digitalizuje, a právě absolventi mohou díky svému aktivnímu a novému přístupu rychle dosáhnout kariérních postupů a významných pozic,“ říká Tomáš Koranda ze společnosti Hochtief.

Jak na to?

Příčinu nedostatku pracovníků ve stavebnictví většina (98 %) dotázaných ředitelů vidí ve špatně nastaveném školském systému. Kromě toho ale uvádějí i další důvody, proč stavařina není pro mládež atraktivní. Jedním z nich je neochota pracovat venku (98 %), dalšími mzdy či špatná prezentace sektoru na veřejnosti (oboje shodně 95 %).

„Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je problémem mnoha sektorů, nejen stavebnictví. Ke zlepšení situace napomáhá aktivní přístup ke studentům technických oborů, ačkoli tento stav neřeší úplně. Nejefektivnějším řešením by byla propagace technických oborů a zvýšení jejich atraktivity v očích studentů,“ tvrdí Jiří Vacek CEEC Research.

Firmy se k nedostatku kvalifikovaných pracovníků, respektive řešení tohoto problému, staví různě. V současné době celkem 41 % dotázaných firem zaměstnává zahraniční pracovníky, jiné podniky využívají agenturní pracovníky či brigádníky (29 %, respektive 62 %). Další společnosti řeší nedostatek kapacit formou přesčasů a prací o víkendu (72 %).

Stavební společnosti provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje růst o 10,7 %.

Další diskusní setkání SF se pod názvem „Realitní investice: co a jak se nakupuje?“ koná ve čtvrtek 26. září v 11,00 v pražském hotelu Adria. Panelisty budou Tereza Gebauer (Deloitte), Dušan Moskaliev (ZDR Investments) a David Sajner (Knight Frank), moderovat diskusi bude Tomáš Běhounek (AK bnt attorneys-at-law).Více informací a přihlášku najdete na

http://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/realitni-investice-co-a-jak-se-nakupuje/.

SF/pb