22. 8. 2019

Zájem o flexibilní kanceláře roste

Mimořádný růst odvětví flexibilních kancelářských prostor (tzv.coworking) bude v Evropě – podle poslední výzkumné zprávy poradenské společnosti Colliers International – pokračovat i během následujících několika let. Česká metropole se přitom zařadí mezi města, v nichž dojde k největšímu rozvoji tohoto typu kanceláří.

Zpráva „Výhled pro flexibilní kancelářské prostory v roce 2019“ (Flexible Workspace Outlook Report 2019) uvádí, že počet jejich provozovatelů na území Evropy za poslední čtyři roky stoupl o 135 %, přičemž objem, respektive plocha center poskytujících tento typ prostor se za stejné období zvýšily o 205 %. Tento růst byl zapříčiněn kombinací různých faktorů, jako jsou pružnější systémy zaměstnaneckých poměrů, posuny v oblasti firemní kultury a ve způsobech využívání pracovních prostor, podpora ze strany vlád či změny účetních systémů. Všechny tyto ukazatele přitom naznačují další budoucí růst.

Zájem o flexibilní kanceláře v současnosti nevykazuje takřka žádný pokles. Data společnosti Colliers International indikují, že růst jejich využití by napříč velkými evropskými městy v příštích třech letech mohl být až dvojnásobný. Z 22 evropských metropolí, na které se analýza zaměřila, v období následujících tří let dvojnásobně vzroste plocha flexibilních kanceláří v osmi městech. Největší růst je mimo jiné předpokládán v Berlíně, Bukurešti, Mnichově a v Praze.

Rychlá expanze

Na konci roku 2018 bylo v Praze 41 flexibilních pracovišť s celkovou plochou 25 800 metrů čtverečních, přičemž průměrná cena za pracovní stůl za měsíc se zde pohybovala na úrovni 390 eur; míra neobsazenosti činila 5,1 %. Londýn, z hlediska objemu flexibilních kancelářských prostor největší evropská metropole, přitom poskytuje 1 023 flexibilních pracovišť na ploše 169 000 metrů čtverečních s průměrnou cenou pronájmu 820 eur za měsíc. Následuje jej Paříž s 108 300 metry čtverečními, Varšava se 107 000 metry a dále Berlín s 69 400 metry čtverečními.

Na pražském trhu tento typ kanceláří představuje pouhé 1,2 % z jejich celkové plochy. K pronájmu většiny z nich došlo v roce 2018, přičemž jejich otevření je stanoveno na roky 2019 – 2020, a mezi společnostmi, jež prostory získaly, figurují jak mezinárodní jména jako WeWork a Spaces, tak lokální hráči jako HubHub.

Změny v poptávce

První coworking u nás byl otevřen v roce 2009 a většina center zaměřená na sdílení pracovních prostor v té době cílila na mladé kreativce či nezávislé podnikatele, kteří chtěli být obklopeni podobně smýšlejícími lidmi. Tento trend se změnil v roce 2017, kdy se první coworkingová centra začala zaměřovat na korporátní klientelu – s otevřením prostor Work Lounge a následně HubHub v roce 2018. První sdílené kanceláře třídy A o rozloze 1 000 metrů čtverečních byly obsazeny až v roce 2016, od té doby se plochy 14 coworkingových společností působících v Praze rozrůstaly ročně pětinásobně až na dnešních 25 800 metrů čtverečních.

„Zcela jasně jsme mohli vidět, jak rychle se v Praze sektor coworkingových center od otevření prvního v roce 2009 rozvíjel. A to jak z hlediska počtu center, tak objemu ploch i počtu provozovatelů. Byť je celkový poměr sdílených kancelářských prostor oproti standardním kancelářím stále zanedbatelný, ukazuje se, že potenciál sektoru ještě zdaleka nebyl vyčerpán a stále existuje prostor pro expanzi,“ řekl Petr Žalský z Colliers International.

SF/pb