Boj o nový stavební zákon

3. 3. 2021

Sněmovna by právě dnes měla projednávat ve druhém čtení nový stavební zákon, od kterého si mnozí slibují výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Ale zdaleka nikoli všichni – názory jednotlivých oborových svazů nebo úřadů na jeho navrhovanou podobu se velmi různí.

Zřejmě největší spory jsou kolem pozměňovacího poslaneckého návrhu, který počítá s modelem čisté státní stavební správy, kdy by všechny stavební úřady i s úředníky přešly pod stát. Na vrcholu nové soustavy úřadů státní stavební správy by byl Nejvyšší stavební úřad. Podřízené mu mají být krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad. Proti tomuto systému se velmi razantně postavil Svaz měst a obcí (SMO). „Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky,“ uvedl předseda SMO František Lukl.

Podle Hospodářské komory ČR nemůže být tak zásadní zákon zneužíván pro politikaření a individuální zájmy politiků. „Česká republika potřebuje nový a kvalitní stavební zákon co nejdříve. Nehledě na to, že s novou politickou reprezentací hrozí návrat celé rekodifikace na začátek,“ uvedla tajemnice Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory Lenka Janáková.

Naopak ministerstvo kultury sdělilo, že aktuální podoba stavebního zákona je pro něj neakceptovatelná. Podle mluvčí úřadu Michaely Lagronové ho ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) ani jeho straničtí kolegové nepodpoří. „Současné projednávání stavebního zákona totiž zcela mění podstatu návrhu. Zatímco původní návrh předložený MMR představoval přes všechny opodstatněné výhrady kompromisní řešení s ostatními resorty a dalšími dotčenými subjekty, současný vývoj je primárně určován komplexním pozměňovacím návrhem, který mnoho z dosažených dohod neguje,“ doplnila M. Lagronová.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák považuje přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období za nezodpovědné a nemožné a pro co nejrychlejší přijetí zákona je také Asociace developerů. „Kdy jindy, než právě nyní, na prahu zásadní hospodářské krize, přijmout legislativu, která může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu národní ekonomiky? Nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. Úřady, které nejsou náležitě vybavené. Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu,“ uvedl ředitel asociace Tomáš Kadeřábek. Změnu legislativy považuje za nutnou také prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Jak uvedl, vzhledem k tomu, že v současné době není zřejmé, který z pozměňovacích návrhů projde, je těžké podobu zákona hodnotit.

Výhrady k zákonu má Česká komora autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT). „Dlouhodobě usilujeme o to, aby se sjednotily předpisy pro celé území ČR. Byli jsme ubezpečováni o tom, že připravovaná novela sjednocení přinese. Výsledkem však je, že nejen Praha, ale i Brno a Ostrava budou mít své vlastní stavební předpisy. Nevím, proč by měl mít obyvatel sídliště v Trutnově jiné potřeby na oslunění než ten na Proseku,“ sdělil předseda komory Robert Špalek. Proti navrhované podobě zákona se vyjádřila také Česká komora architektů. Podle předsedy komory Jana Kasla je naprosto neakceptovatelná sankce autorizovaných osob ze strany stavebních úřadů. „Tu by bylo možné udělit v podstatě za cokoli, například odevzdání neúplné projektové dokumentace. Přitom projekt do Portálu stavebníka bude podávat investor, občas se projektant o tom ani nedozví,“ dodal architekt Kasl.

ČTK